Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Aedes-gedragscode natuurinclusief werken aan woningen goedgekeurd

Aedes 21 april 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Aedes heeft de gedragscode samen met een aantal corporaties, OnderhoudNL en Arcadis opgesteld. Corporaties en hun ketenpartners kunnen vanaf nu met de gedragscode werken.

Wat is een gedragscode?

De Wet Natuurbescherming biedt de mogelijkheid om een gedragscode soortenbescherming op te stellen. Werken de uitvoerders volgens deze gedragscode, dan kan de minister vrijstelling verlenen van de bepalingen in de wet.  

Aedes-gedragscode

In de Aedes-gedragscode staan maatregelen die corporaties moeten nemen bij renovatiewerkzaamheden of onderhoud aan woningen. Deze maatregelen voorkomen of beperken schade aan beschermde dieren en planten. Van deze maatregelen is bewezen dat ze werken. Als een corporatie kan aantonen dat zij volgens de voorwaarden van de gedragscode werkt, is het niet nodig  een ontheffing van de Wet Natuurbescherming aan te vragen bij de provincie. Hoe je dit kunt aantonen, staat in de gedragscode.

Het Rijk en de provincies zijn samen verantwoordelijk voor gedragscodes voor natuurbescherming. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) keurt namens de minister gedragscodes goed en provincies zijn bevoegd gezag voor handhaving van de gedragscode. Daarom worden provincies ook betrokken bij de goedkeuring van een gedragscode.

Download gedragscode soortenbescherming

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.