Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Kamerbrief over reactie op verzoek om nadere reactie op beëindiging permanente bewoning van recreatiewoningen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer een reactie op een brief over 'Nadere reactie m.b.t. beëindiging permanente bewoning van recreatiewoningen'. De minister reageert hiermee op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. 

13 februari 2023

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een brief ontvangen van R. P. d.d. 16 december 2022 over “Nadere reactie m.b.t. beëindiging permanente bewoning van recreatiewoningen”. In de procedurevergadering van 22 december 2022 heeft de commissie besloten een reactie op deze brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te vragen. Ik heb het verzoek van de commissie met kenmerk 2022Z25453/2022D56261 op 27 december 2022 ontvangen.

De briefschrijver woont permanent in een recreatiewoning en vermeldt een omgevingsvergunning te hebben aangevraagd om diens situatie te legaliseren. De gemeente heeft dit verzoek afgewezen en ook op andere verzoeken van de briefschrijver om permanente bewoning toe te staan op het betreffende park, afwijzend gereageerd. De briefschrijver is van mening dat het park geen recreatief toekomstperspectief kent; de gemeente is volgens de briefschrijver een andere mening aangedaan. De briefschrijver geeft voorts aan geen antwoord te hebben gehad van de gemeente op de vraag of diens park is meegenomen in de inventarisatie naar het potentieel aan te transformeren vakantieparken, die plaatsvindt naar aanleiding van de motie van Kamerlid De Groot(1).

Bij de afweging om een park al dan niet te transformeren naar een woonbestemming, is de (potentiële) economische vitaliteit van een park een belangrijke factor. Wanneer er geen recreatief toekomstperspectief meer is, pleit dit voor het veranderen van functie. Daarbij zijn er overigens nog tal van andere factoren die een rol spelen in de afweging van gemeenten. Dit is beschreven in het kwaliteits- en afwegingskader ‘wonen in recreatiewoningen’, dat vanuit het ministerie van BZK is ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen in een afweging rondom transformatievraagstukken.(2) Vanuit de landelijke overheid is er nog onvoldoende zicht op alle relevante factoren, die ter plekke een rol kunnen spelen. Het is daarom aan de gemeente om een afweging te maken hoe om te gaan met de wens van de eigenaar-bewoners van het betreffende park. In verband met de woningbouwopgave is het wel belangrijk om beeld te krijgen van de transformatiemogelijkheden die provincies en gemeenten zien op recreatieparken. Ik heb daarom gevraagd aan provincies om een inventarisatie uit te voeren. Daarnaast vinden er regelmatig gesprekken plaats met gemeenten en provincies over transformatie van recreatieparken. Ook ondersteun ik gemeenten in het transformeren van vakantieparken door de inzet van het expert- en aanjaagteam ‘transformatie van vakantieparken’.

Zoals toegezegd in het WGO van 14 november 2022, kom ik eind Q1 2023 bij terug op de inventarisatie. Dit doe ik in samenhang met de toezegging aan uw Kamer om een vervolg op de actie-agenda vakantieparken vorm te geven.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Hugo de Jonge

Voetnoten

1. Kamerstukken II, 2022-23, 32847 nr. 942

2. Kwaliteits- en afwegingskader - Wonen in een recreatiewoning - augustus 2021.pdf (overheid.nl)

Bijlage

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op verzoek om nadere reactie op beëindiging permanente bewoning van recreatiewoningen

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.