Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Aanbiedingsbrief programma 'Betaalbaar wonen'

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt het programma 'Betaalbaar wonen' naar de Tweede Kamer.

19 mei 2022

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Hierbij bied ik u namens het kabinet het programma ‘Betaalbaar wonen’ aan. Het programma ‘Betaalbaar wonen’ is het derde van de zes programma’s onder de Nationale Woon- en Bouwagenda die onderling sterk met elkaar zijn verbonden.

Met dit programma:

  1. zorgen we voor meer betaalbare woningen voor mensen met een middeninkomen;

  2. pakken we te hoge woonlasten aan voor huurders met een laag inkomen;

  3. zorgen we voor een betere bescherming van huurders en kopers.

De maatregelen in dit programma zijn gericht op de bestaande voorraad woningen. Betaalbaar wonen kan echter niet los worden gezien van de bouw van betaalbare woningen waar het programma ‘Woningbouw’ zich op richt. Veel van de verduurzamingsmaatregelen uit het programma “Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’ dragen ook bij aan de betaalbaarheid van de woonlasten. Het programma ‘Betaalbaar wonen’ richt zich vooral op de passendheid van de woning als het gaat om de woonlasten terwijl de programma’s ‘Een thuis voor iedereen’ en ‘Wonen en zorg voor ouderen’ zich richten op voldoende passende woningen voor specifieke doelgroepen. Het ‘Nationaal programma leefbaarheid en veiligheid’ richt zich op de kwaliteit van de woning en leefomgeving.

Ik zal uw Kamer twee keer per jaar informeren over de voortgang van het programma, in het najaar en in het voorjaar. Daarnaast zal ik uw Kamer separaat informeren over de voortgang van verschillende onderdelen uit het programma. Zo zal ik uw Kamer in de zomer van 2022 informeren over de voortgang van het Sociaal Huurakkoord en in het najaar zal ik de contouren van de vormgeving van de middenhuurregulering schetsen.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Hugo de Jonge

Bijlagen

Programma Betaalbaar Wonen

Dit programma bevordert dat mensen hun woonlasten beter kunnen dragen en dat mensen toegang hebben tot een kwalitatief goede woning die past bij hun woonbehoefte en levensfase.

Betaalbare huren

Het Nibud heeft onderzoek gedaan naar betaalbare huren voor verschillende huishoudtypen bij specifieke inkomensgrenzen.

Programma Betaalbaar wonen: methodologische verantwoording

Toelichting op de berekeningen in het programma 'Betaalbaar wonen'.

Zie ook

De Jonge presenteert programma Woningbouw: meer regie om woonimpasse te doorbreken

Kamerbrief over Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw

Betere landelijke spreiding: streven naar 30% sociale huur per gemeente

Kamerbrief over programma 'Een thuis voor iedereen

Meer betaalbare woningen voor middeninkomens

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.