Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9789492952417 Categorieën: , , Tags: ,
Nederlands |
22 oktober 2020
Parkeren in het ruimtelijk domein
Beschrijving

In Nederland bezitten we samen 8,5 miljoen personenauto’s, ongeveer 21 miljoen fietsen en 1,8 miljoen e-bikes. Daarnaast zijn er nog vele honderdduizenden bestelauto’s, brommers, scooters motoren etc. De ruimtelijke impact van parkeren- en daarmee tevens de financiële impact – is enorm en levert regelmatig hoofdbrekens op bij (her)ontwikkelingsopgaves. Hoe parkeerfaciliteiten zo in te passen dat de ruimtelijke kwaliteit niet wordt aangetast, is de vraag. Een vraag die steeds pregnanter wordt in de discussie over klimaatadaptatie en in nieuwe visies op een stedelijke omgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is. Adequaat en integraal parkeerbeleid en een toegeruste organisatie zorgen voor het beheersbaar houden van dit parkeervraagstuk.

€49

Product delen

Auteurs
Inkijk versie
Specificaties
Docentenexemplaar
Reviews

E. (Ernst) Bos

Ernst heeft als specialisme de exploitatie, organisatie en financiële waardering van parkeervoorzieningen. Het parkeren op een adequate wijze regelen zodat parkeren zo min mogelijk gedoe is voor gebruikers, is zijn vertrekpunt bij een parkeeropgave. Om daarna organisatie en exploitatie binnen strikte financiële en ruimtelijke kaders te structureren. Maar nadrukkelijk met een scherp oog voor de plek van parkeren als onderdeel van mobiliteit. Vaste waarden ten aanzien van het autobezit en -gebruik gaan door de opkomst van deelauto’s en serviceconcepten in de toekomst verloren en vragen om een nieuwe visie op parkeren en de ruimte die daarvoor gewenst en nodig is.

Bekijk auteurs profiel

E. (Ed) van Savooyen

Ed is gespecialiseerd in integrale parkeervraagstukken in de (beleidsmatige) context van economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en milieu. Binnen die vraagstukken staat de samenhang tussen de parkeerbehoefte (beleidsnormen versus werkelijk gebruik), de te stellen kwaliteitseisen, de eigendoms- en (beheer)organisatieaspecten en de financiële haalbaarheid centraal. In opdrachten bekleedt hij vaak de rol van analist, coach of project- of procesmanager.

Bekijk auteurs profiel

M. (Martin) Blankendaal

Martin is gespecialiseerd in de ontwikkeling van parkeervoorzieningen, zowel uit het oogpunt van het ontwerp als vanuit de inrichting, de exploitatie en het beheer. Martin adviseert op onder meer deze aspecten diverse opdrachtgevers uit zowel de publieke als de private sector. Hij heeft over dit vakgebied regelmatig gepubliceerd. Zo schreef hij onder meer een CROW-brochure over mechanisch parkeren en was hij medeauteur van NEN 2443 – Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages.

Bekijk auteurs profiel

P. (Pieter) Delleman

Pieter heeft als sociaal geograaf gewerkt aan diverse projecten op het snijvlak van ruimtelijke ordening, milieu en verkeer & vervoer. Als project- en procesmanager bij verschillende gebiedsontwikkelingen is hij ervan overtuigd dat parkeren vooral kansen biedt om een goed functionerende en kwalitatief betere ruimte te realiseren. Zijn ideeën hierover past hij toe in diverse projecten op het gebied van visie en beleid alsook in uitvoering (regulering).

Bekijk auteurs profiel

Specificaties

Uitgever (details) Berghauser Pont
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 248 g
Afmetingen 208 x 147 x 12
ISBN 9789492952417
NUR 823

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen? Vraag een docentexemplaar aan.