Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Savooyen, Ed van

Ed van Savooyen is bij Spark gespecialiseerd in integrale parkeervraagstukken in de (beleidsmatige) context van economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en milieu. Binnen die vraagstukken staat de samenhang tussen de parkeerbehoefte (beleidsnormen versus werkelijk gebruik), de te stellen kwaliteitseisen, de eigendoms- en (beheer)organisatieaspecten en de financiële haalbaarheid centraal. In opdrachten bekleed hij vaak de rol van analist, coach of project- of procesmanager.