Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9789491930898 Categorie: Tags: ,
Nederlands |
20 november 2019
 | 
0,0 rating
(0)
Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen

LET OP: in oktober 2022 verschijnt de nieuwe druk van dit boek.

In dit boek staat de publiekrechtelijke kant van de Wkbcentraal, maar deze hangt ook nauw samen met wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek. De voornaamste rollen in het stelsel worden beschreven aan de hand van een ‘traditioneel’ bouwproces, maar er is ook oog voor geïntegreerde contracten. De voornaamste rollen die aan bod komen zijn: initiatiefnemer van een bouwwerk, kwaliteitsborger, bouwer, bevoegd gezag, de instrumentaanbieder en de toelatingsorganisatie. In dit boek wordt beschreven wat zij moeten doen (of laten) plus eventueel een toelichting op de bijzonderheden van hun functie. Ook wordt aandacht besteed aan de bouwconsument, en aan andere rollen, die door de wet worden beïnvloed: architecten en andere adviseurs, onderaannemers, toeleveranciers en zelfs de bestuursrechter. Verder gaat het boek in op wat ‘kwaliteit’ eigenlijk is, de samenhang is tussen Wkb en Omgevingswet, de gevolgen van de Wkb (t.z.t) voor monumenten, op toepassen van gelijkwaardige oplossingen en op omgevingsveiligheid.

€69.50

Product delen

Achtergrond
Auteur
Inkijk versie
Specificaties
Docentenexemplaar
Reviews

Achtergrond

 

Deze druk is gepubliceerd voordat bijbehorend Besluit en Regeling is vastgesteld. Daarvoor is gekozen, omdat velen aan de slag moeten om de wet tegelijk met de Omgevingswet in werking te laten treden in 2021. Dit boek helpt daarbij door uit te leggen wat de Wkb in de praktijk inhoudt.

Doelgroep

Het boek is relevant voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met één of meer van de genoemde rollen. Bij het bevoegd gezag gaat het vooral om planbeoordelaars, toezichthouders en handhavers in dienst van gemeenten of omgevingsdiensten.

ing. Gert-Jan van Leeuwen

Gert-Jan van Leeuwen (Eerbeek, 1947) volgde na de hbs-B de HTS voor de Bouwkunde en de Academie van Bouwkunst. Hij is werkzaam geweest bij meerdere architectenbureaus en bij de gemeente Rotterdam in de stadsvernieuwing. Van 1994 tot 1998 was hij hoofd toezicht ontwikkelingsprojecten Nederlandse Antillen. In 1999 werd hij hoofd Bouw- en Woningtoezicht bij de gemeente Delft en in 2005 de eerste directeur van de in 2003 opgerichte Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland (VBWTN). Voor de VBWTN was hij in 2013 samen met Frans Fijen† penvoerder van het Visiedocument over private kwaliteitsborging. Ook was hij onder meer van 2009 tot 2013 voorzitter van de Beoordelingscommissie BRL 5019 (gecertificeerde bouwplantoets en toezicht).

Na zijn pensionering richtte hij eind 2013 samen met Harry Nieman en Hajé van Egmond het Instituut voor Bouwkwaliteit op, dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sindsdien bijstaat in de voorbereiding en uitwerking van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Net als de mede-kwartiermakers maakt hij deel uit van de redactie van het tijdschrift Bouwkwaliteit in de praktijk en is hij betrokken bij opleidingen ter voorbereiding van de invoering van de Wkb van o.a. de Berghauser Pont Academy. Ook werkt hij in opdracht van VNG International aan modernisering en upgrading van de bouwregelgeving op Sint Maarten na de orkaan Irma in 2017.

Bekijk auteurs profiel

Specificaties

Uitgever (details) Berghauser Pont
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 612 g
Afmetingen 241 x 170 x 22
ISBN 9789491930898
NUR 823

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen? Vraag een docentexemplaar aan.