Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Leeuwen, Gert-Jan van

ing. Gert-Jan van Leeuwen is opgeleid en werkzaam geweest als architect; in 1999 werd hij hoofd Bouw- en Woningtoezicht in Delft, in 2005 directeur van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, van 2013 tot voor kort werkte hij als kwartiermaker, adviseur en docent aan de voorbereiding van het stelsel van kwaliteitsborging en hij is auteur van het Handboek kwaliteitsborging voor het bouwen.