Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Leeuwen, Gert-Jan van

Leeuwen, Gert-Jan van

Gert-Jan van Leeuwen (Eerbeek, 1947) volgde na de hbs-B de HTS voor de Bouwkunde en de Academie van Bouwkunst. Hij is werkzaam geweest bij meerdere architectenbureaus en bij de gemeente Rotterdam in de stadsvernieuwing. Van 1994 tot 1998 was hij hoofd toezicht ontwikkelingsprojecten Nederlandse Antillen. In 1999 werd hij hoofd Bouw- en Woningtoezicht bij de gemeente Delft en in 2005 de eerste directeur van de in 2003 opgerichte Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland (VBWTN).
Voor de VBWTN was hij in 2013 samen met Frans Fijen† penvoerder van het Visiedocument over private kwaliteitsborging. Ook was hij onder meer van 2009 tot 2013 voorzitter van de Beoordelingscommissie BRL 5019 (gecertificeerde bouwplantoets en toezicht). Na zijn pensionering richtte hij eind 2013 samen met Harry Nieman en Hajé van Egmond het Instituut voor Bouwkwaliteit op, dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sindsdien bijstaat in de voorbereiding en uitwerking van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).
Net als de mede-kwartiermakers maakt hij deel uit van de redactie van het tijdschrift Bouwkwaliteit in de praktijk en is hij betrokken bij opleidingen ter voorbereiding van de invoering van de Wkb van o.a. de Berghauser Pont Academy. Ook werkt hij in opdracht van VNG International aan modernisering en upgrading van de bouwregelgeving op Sint Maarten na de orkaan Irma in 2017.