Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9789492952608 Categorieën: , ,
Nederlands |
28 september 2021
Gemeenterecht in de praktijk

In het boek wordt tevens ingegaan op het centrale begrip bevoegdheden en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien. De positionering van de Gemeentewet als juridisch kader voor het functioneren van de gemeente wordt behandeld en er wordt stil gestaan bij de samenstelling, de taken en bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen, zoals de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast krijgt u in dit boek uitleg over de positie, de rollen en taken van de gemeentesecretaris en de raadsgriffier, de financiën van de gemeente en de internationale (vooral Europese) aspecten van het gemeenterecht.

Gekozen is voor een praktijkgerichte en aansprekende benadering, waarmee het uitermate geschikt is voor studenten, maar tevens ook in het bestuursdienstonderwijs en in de dagelijkse gemeentepraktijk. Elk hoofdstuk begint met een casus vanuit de praktijk. Verder bevat elk hoofdstuk tussenvragen en eindvragen die op toegankelijke manier bijdragen tot inzicht en verdieping.

€49.50

Product delen

Achtergrond
Auteurs
Inkijk versie
Specificaties
Docentenexemplaar
Reviews

Sinds de eerste druk zijn in de Gemeentewet en andere relevante wetten aanpassingen doorgevoerd. Ook zijn er enkele voorstellen tot wijziging van de Gemeentewet in behandeling bij het parlement. Deze zijn verwerkt in deze 2e druk. Ook zijn praktijkvoorbeelden en casuïstiek geactualiseerd.

 

Gemeenterecht in de praktijk bevat een algemene beschouwing van de aard en positie van de gemeentelijke overheid en biedt op een toegankelijke wijze inzicht in het gemeenterecht in de praktijk. De uitgave besteedt vooral aandacht aan gemeenterecht, maar ook het provincierecht en het waterschapsrecht worden aan de orde gesteld.

mr. dr. F. (Frank) Diepenmaat

Frank Diepenmaat is als docent/onderzoeker verbonden aan Saxion. Hij doceert op het gebied van het publiekrecht, met bijzondere aandacht voor Europees recht.

Bekijk auteursprofiel

mr. O.J.R.J. (Rob) Huitema

Rob Huitema is zijn gehele loopbaan werkzaam geweest bij de gemeentelijke overheid. Hij vervulde daar diverse functies en is sinds 2003 griffi er van de gemeente Dinkelland.

Bekijk auteursprofiel

mr. W.J.R. (Wim) Krol

Wim Krol heeft ruime ervaring op het terrein van juridische advisering en kwaliteitszorg. Hij is momenteel werkzaam als seniorjurist bij de gemeente Deventer.

Bekijk auteursprofiel

mr. W.G.T.M. (Irma) Leusenkamp

Irma Leusenkamp is als hoofddocente Recht verbonden aan Saxion. Hiernaast heeft zij praktijkervaring in het functioneren in gemeentelijke bezwaar – schrift en- en klachtencommissies.

Bekijk auteursprofiel

mr. O. (Olaf) Schuwer

Olaf Schuwer is vanaf 1978 werkzaam in de gemeentelijke wereld. Hij was werkzaam bij 5 gemeenten en staat als zelfstandig professional gemeenteraad en griffier bij op tal van bestuurlijk–juridische terreinen. Hij is diepgaand betrokken bij de juridische aspecten van de lokale democratie.

Bekijk auteursprofiel

Specificaties

Uitgever (details) Berghauser Pont
Bezorgtijd Op voorraad, verzending binnen 24 uur.
Taal Nederlands
Gewicht 539 g
Afmetingen 241 x 170 x 22
ISBN 9789492952608
NUR 823

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen? Vraag een docentexemplaar aan.