Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

mr. dr. F. (Frank) Diepenmaat

Frank Diepenmaat is als docent/onderzoeker verbonden aan Saxion. Hij doceert op het gebied van het publiekrecht, met bijzondere aandacht voor Europees recht.