Wat zijn de wettelijke eisen volgens het bouwbesluit bij geluidsoverlast?

Vraag

Onze buren hebben hun garage omgebouwd tot pianostudio. Onze garages zijn aan elkaar geschakeld maar ook de ruimte boven de garage die bij ons als slaapkamer wordt gebruikt. Op dit moment hebben zij geen geluidsisolatie toegepast wat bij ons behoorlijk wat geluidsoverlast veroorzaakt. Wat zijn de wettelijke eisen volgens het bouwbesluit?

Antwoord

Uw buren hebben de functie van de garage gewijzigd en bij het wijzigen van de gebruiksfunctie van een woning gelden de minimale eisen van het Bouwbesluit voor bestaande bouw als ondergrens. U kunt een en ander teruglezen in de brochure Verbouw en functiewijziging van het ministerie van BZK (schema op pagina 3).

Toelichting

In het kader van geluidwering tussen woningen stelt het Bouwbesluit voor bestaande bouw geen eisen. Dus op grond van het Bouwbesluit 2012 worden er geen eisen gesteld met betrekking tot het geluid van de piano van uw buren. Wij adviseren u dan ook om met uw buren in overleg te gaan over de overlast. Er gelden wel nog een tweetal aandachtspunten:

- Afhankelijk van het bestemmingsplan en het specifieke gebruik van de garage is mogelijk sprake van met het bestemmingsplan strijdig gebruik. Via uw gemeente kunt u het bestemmingsplan inzien.

- het Burenrecht van het Burgerlijk Wetboek stelt eisen aan hinder en overlast tussen buren. Het Juridisch Loket heeft hierover een stappenplan opgesteld.

Datum: 9 March 2018