Wat wordt verstaan onder een verandering van brandcompartiment vergunningvrij bouwen?

Vraag

Het veranderen van brandcompartimentering zonder omgevingsvergunning voor bouwen is verboden. In de praktijk leidt dit gegeven nog wel eens tot onduidelijkheid: wanneer is er precies sprake van verandering van de brandcompartimentering? Is het bijvoorbeeld verboden om zonder vergunning een deur in een brandwerende wand te bouwen? En is het verboden om zonder vergunning binnen een brandcompartiment een extra brandscheiding aan te brengen?

Antwoord

Download hier het antwoord.

Datum: 3 June 2019