Wat is de minimale ventilatie voor een trappenhuis woongebouw

Vraag

Voor de ventilatie in een gemeenschappelijke verkeersruimte van een woongebouw moet volgens artikel 3.32, lid 1 van Bouwbesluit 2012 een minimale capaciteit van 0,5 dm3/s per m2 vloeroppervlakte van die ruimte worden aangehouden. Betreft dit in een trappenhuis alleen de vloeroppervlakte op begane grondniveau?

Antwoord

Het antwoord leest u in Vraag en Antwoord gepubliceerd in Bouwkwaliteit in de Praktijk maart 2018.

Datum: 1 May 2018