Mogen wij een gedeelte van onze vrijstaande garage verbouwen – en uitbreiden- tot mantelzorgwoning?

Vraag

Wij willen onze garage verbouwen zodat deze geschikt is voor mantelzorg. We zouden dan aan de voorkant een uitbouw willen plaatsen. Mag dit?

Antwoord

U mag de bestaande garage verbouwen en vervolgens gebruiken ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg. Daarvoor is geen vergunning nodig. Het is aan te raden om - ten einde eventuele discussie met de gemeente te voorkomen - een verklaring van een huisarts te vragen dat inderdaad sprake is van mantelzorg als bedoeld in de regels voor vergunningrvij bouwen. U kunt een voorbeeld voor een dergelijke verklaring en aanvullende informatie hier vinden.

Of u de bestaande garage mag uitbreiden, hangt af van de ligging van de garage en van de hoeveelheid bijbehorende bouwwerken die u nu al gebouwd heeft. Aan de voorzijde van uw woning mag u in ieder geval nooit bouwen zonder vergunning. Via het Omgevingsloket of via de Brochure vergunningvrij bouwen - september 2017 kunt u nagaan of u in uw geval nog vergunningvrij mag bouwen. Mag u vergunningvrij bouwen en/of de garage uitbreiden, dan mag u die uitbreiding ook gebruiken voor mantelzorg.

Tenslotte kunt u in geval van twijfel het beste contact opnemen met uw gemeente

Datum: 6 February 2019