Moet ik een vergunning aanvragen voor het bouwen van een aanbouw achter mijn hoekwoning?

Vraag

Het is mij onduidelijk of ik een vergunning moet aanvragen voor het bouwen van een aanbouw achter mijn hoekwoning. De aanbouw (en schuur) neemt minder dan 50% van het achtererf in beslag en wordt geplaatst op bouwgrond direct achter de woning. Een deel van het achtererf is onderdeel van later aangekochte 'tuingrond'. Het deel aangekochte tuingrond dat onderdeel is van het achtererf is nodig om onder de 50% bebouwing te blijven. De aanbouw wordt gebouwd direct achter de woning en bevindt zich op bouwgrond. Moet ik nu wel of geen vergunning aanvragen? Mag ik de aangekochte tuingrond tot mijn 'achtererf' rekenen.

Antwoord

In principe kan een aanbouw achter uw woning vergunningvrij worden gebouwd, indien in het achtererfgebied wordt gebouwd. Een stuk grond mag alleen bij het achtererfgebied worden gerekend als het bij de grond onder het hoofdgebouw past. Een perceel met de bestemming 'Tuin' behoort gewoonlijk tot het achtererfgebied, aangezien een tuin bij een woning past. In uw geval heeft het aangekochte deel de bestemming 'tuingrond'. Indien hiermee wordt bedoeld een tuingrond in agrarische zin, dan past dat niet bij de bestemming 'Wonen'. Wat precies wordt bedoeld met de bestemming 'Tuingrond' en daarmee of de grond tot het achtererfgebied behoort, kunt u nagaan in het bestemmingsplan.

Datum: 13 March 2018