Mag ik zelf bepalen hoe ik mijn aanbouw gebruik en inricht?

Vraag

Wij hebben een vergunning voor een vrijstaand huis met aangebouwde berging/garage die volgens de richtlijnen van het bouwbesluit is gebouwd (de aanbouw is 1.30 m verwijderd van de erfafscheiding). Met het oog op de toekomst hebben wij daar een slaapkamer met badkamer en suite en een toilet in voorzien. De buren betwisten of dit wettelijk wel mag. Mogen wij zelf weten hoe we de aangebouwde ruimte benutten of zijn daar regels aan verbonden?

Antwoord

U mag niet helemaal zelf bepalen of u een berging/garage gebruikt als slaapkamer. In de meeste bestemmingsplannen is namelijk via een zogenoemd bouwvlak aangegeven op welke delen van uw perceel zogenoemde 'primaire woonfuncties' zijn toegestaan: slaapkamers, keukens, badkamers, woonkamers.

Toelichting

De grond buiten dat bouwvlak mag dan slechts gebruikt mogen worden als tuin en / of ‘functioneel ondergeschikt gebruik’. Dat laatste wil zeggen dat u op die plaatsen wel iets mag bouwen maar alleen als dat gebruikt wordt als berging, garage, schuur, of dergelijke.

Op zich bepaalt u dus wat u waar doet op uw perceel maar dat moet wil passen binnen de grenzen van het bestemmingsplan. U kunt de regels van het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl en u kunt wat is toegestaan navragen bij uw gemeente.

Datum: 10 October 2018