Is het plaatsen van een deur in brandcompartiment vergunningplichtig?

Vraag

In de scheiding tussen twee brandcompartimenten is een deur aanwezig. De deur wordt vervangen door een nieuwe, brandwerende deur. Is dit ‘verandering van de brandcompartimentering’ als bedoeld in artikel 3 onderdeel 8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht?

Antwoord

Nee, dit is geen ‘verandering van de brandcompartimentering’.

Artikel 3, onderdeel 8, van bijlage II van het Bor bepaalt een verandering van een bouwwerk vergunningvrij is, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a. geen verandering van de draagconstructie,

b. geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde subbrandcompartimentering,

c. geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en

d. geen uitbreiding van het bouwvolume.

Met onderdeel b wordt bedoeld een verandering in de indeling of de omvang van de brandcompartimentering. Er staat nadrukkelijk niet dat het gaat om een verandering in de brandscheiding. Dus als er slechts een activiteit ter verandering of verbetering van een bestaande brandscheiding wordt uitgevoerd is dit een vergunningvrije activiteit.

Voorbeelden van vergunningvrije activiteiten zijn bijvoorbeeld het vervangen van beglazing, aanpassen en/of maken van doorvoeren en het herstellen van de brandwerendheid van brandscheidingen. Ook het geheel vervangen van een brandscheiding is vergunningvrij zolang daarbij de indeling niet wijzigt.

Wij willen er nog op wijzen dat sprake is van een verbouwactiviteit en dat aan de desbetreffende voorschriften van het Bouwbesluit moet worden voldaan.

Datum: 7 May 2018
Bron: Rijksoverheid