Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Is contractovername door een derde bij een reeds gegunde opdracht mogelijk?

7 april 2020

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Dat is in twee gevallen mogelijk. Ten eerste kan dat als dat het gevolg is van herstructurering van de onderneming van opdrachtnemer bijvoorbeeld door overname, fusie, acquisitie en insolventie (faillissement). Volgens de Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) hoeft er in dat geval géén nieuwe aanbestedingsprocedure te worden gevolgd, zolang de nieuwe opdrachtnemer voldoet aan de oorspronkelijk vastgestelde geschiktheidscriteria (zie: Artikel 2.163f).

Daarnaast verwijst deze bepaling naar art. 2.163c Aw 2012, waarmee het mogelijk is te voorzien in een contractovername - ongeacht de vraag of er sprake is van een faillissement - door het opnemen van een ondubbelzinnige ‘herzieningsclausule’.

Contractovername buiten deze gevallen vergt een nieuwe aanbesteding van de (resterende) opdracht.

KENNISPARTNER

Le Large, Els