Zakelijk gebruik van drones in de openbare ruimte

Toelichting

Indien de zakelijk gebruiker van een drone beschikt over een "gewone" ROC, geldt onder meer de regel dat een vlucht 24 uur tevoren dient te worden gemeld aan de Burgemeester en Minister. Deze regel geldt sinds 1 juli 2016 niet i.g.v. een 'ROC-light' voor zgn. minidrones tot 4 kg (artikel 10a lid 3 Roabl).

Enkele regels voor zakelijk vliegen samengevat:

  • op minstens 150 meter afstand van mensenmenigten (artikel 15 lid 1 Roabl) (50 meter i.g.v. industrie, haven, vaartuig, voertuig, kunstwerk, spoorlijn)
  • op minstens 150 meter van aaneengesloten bebouwing (artikel 15 lid 1 Roabl)
  • op minstens 150 meter van autosnelwegen, autowegen, 80 km-wegen (artikel 15 lid 1 Roabl)
  • niet buiten line of sight (artikel 13 lid 1 Roabl);
  • niet hoger dan 120 meter

Ontheffing van de Minister is mogelijk voor het verrichten van luchtwerken (artikel 15 lid 4 Roabl)

Handhaving van het verbod op vliegen zonder de benodigde vergunningen is strafbaar. Ingevolge artikel 11.9 van de Wet Luchtvaart met maximaal 6 maanden hechtenis of een geldboete van EUR 8.200,=.

Zakelijk drone-vliegen wordt gefaseerd ingevoerd:

  1. VLOS (visual line of sight) + EVLOS (extended visual line of sight) (huidige kader)
  2. VLOS + EVLOS boven bebouwing/mensen
  3. BVLOS (beyond VLOS)
  4. volledige integratie luchtruim

Samenvatting:

De regels voor zakelijk drone-vliegen zijn neergelegd in de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen ("Roabl"). In beginsel dient de gezagvoerder zich te bevinden aan boord van een luchtvaartuig. Daarop is uitzondering mogelijk voor onbemande luchtvaartuigen o.g.v. artikel 5.7 lid 3 van de Wet luchtvaart. Voor particulier drone-vliegen staan de regels in de Regeling modelvliegen.Voor zakelijk drone-vliegen heb je in beginsel drie soorten vergunningen nodig: (i) een bewijs van bevoegdheid van de bestuurder (RPA-L), te verkrijgen als je voldoet aan eisen van theorie, bedrevenheid en ervaring (artikel 3 lid 1 Roabl), (ii) bewijs van luchtwaardigheid (speciaal - BvL) (artikel 7 en 8 Roabl), (iii) RPAS Operator Certificate (ROC) (artikel 10 (<150 kg),10a (<4 kg) en 11 Roabl).

Datum: 12 January 2017
Bron: Omgevingsweb