Voorbeelden uit de bruidsschat

Toelichting

Zie ook

Samenvatting:

De bruidsschat is een set van 600 regels die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet over gaan naar het lokale bestuur. Het gaat hierbij om regels die locatiespecifiek of locatieafhankelijk zijn. Over welke regels hebben we het dan? Sarah Ros geeft in onderstaand filmpje een tipje van de sluier en benoemt een aantal bruidsschat regels. Ook geeft ze een aantal voorbeelden hoe gemeenten deze locatiespecifiek kunnen maken. it fimpje is onderdeel van een reeks korte filmpjes over de bruidsschat van de Omgevingswet.

Datum: 28 June 2018