Participatie en de bruidsschat

Toelichting

Zie ook

deel 1: Op zoek naar de bruidsschat van de Omgevingswet

deel 2: Omgevingswet: aan de slag met de bruidsschat

deel 3: Voorbeelden uit de bruidsschat

deel 4: Oefenen met de regels uit de bruidsschat

Samenvatting:

De Omgevingswet geeft locale gezagen meer bestuurlijke afwegingsruimte. Daaronder verstaan we extra beleidsruimte en meer beleidsvrijheid. De bruidsschat zou je onder die laatste kunnen scharen. In dit filmpje wordt ingegaan op de relatie tussen de bruidsschat en gemeenteraden.

Bruidsschat

De bruidsschat is een set van 600 regels die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet over gaan naar het lokale bestuur. Gemeenten kunnen vanaf 2021 bepalen hoe ze in het omgevingsplan omgaan met de bruidsschat en hoe ze burgers en bedrijven hierbij betrekken.

Datum: 23 July 2018