Milieuzonering nieuwe stijl en de Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten

Toelichting

In het seminar Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten in het omgevingsplan wordt inzicht gegeven in de systematiek van de staalkaart en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen onder het omgevingsplan.

Samenvatting:

De VNG publiceerde in juni de Handreiking Milieuzonering nieuwe stijl. Wij stelden Marco Lurks enkele vragen over deze handreiking en de relatie tot de Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten.

Datum: 15 July 2019
Bron: Redactie Omgevingsweb