Markt en overheid nog niet klaar voor participatie onder Omgevingswet

Toelichting

Decentrale overheden hebben de mogelijkheid onder de Omgevingswet om inhoudelijke eisen te stellen aan de participatie, terwijl de Rijksoverheid participatie zo veel mogelijk vormvrij houdt. Dit maakt het lastig om de kwaliteit van participatie te toetsen en dus is het van belang om nu al te werken aan heldere randvoorwaarden en kaders voor participatie.


Dietz Strategie & Communicatie heeft in aanloop naar het seminar een animatie ontwikkeld waarin de belangrijkste stappen voor een goed participatieproces uiteengezet worden. Vanuit de participatiegedachte gaat het bureau de komende periode gesprekken aan met organisaties en belanghebbenden om het participatiemodel van Dietz verder te optimaliseren.

Samenvatting:

De wijze van participatie, het betrekken van belanghebbenden bij plan- en besluitvorming, verandert onder de nieuwe Omgevingswet. Participatie moet straks veel meer vooraf plaatsvinden om de kwaliteit van plannen te verbeteren, zodat besluitvorming soepeler verloopte kracht van participatie ligt tenslotte in de interactie met belanghebbenden in de omgeving en niet in regels die vooral op papier gelden.

Datum: 14 September 2017
Bron: Dietz Communicatie