De gemeenteraad heeft meer ruimte om regels te stellen voor het kappen van bomen

Samenvatting:

Mag een gemeente regels over het kappen van bomen stellen, ook als dat volgens de Boswet (eigenlijk) niet mag? De Afdeling bestuursrechtspraak heeft hier recentelijk een uitspraak over gedaan (ABRvS 5 oktober 2016, NJ 2016/1905, ECLI:NL:RVS:2016:2629), welke uitspraak door Hugo Doornhof (advocaat AKD) wordt toegelicht. Daarbij gaat hij ook in op de vraag wat de invloed van deze jurisprudentie is op de Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017 in werking treedt.

Datum: 5 December 2016
Bron: Omgevingsweb