De gemeenteraad mag niet klakkeloos afwijken van een collegevoorstel

Samenvatting:

In hoeverre moet de gemeenteraad rekening houden met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om een bestemmingsplan voor een bepaalde gebiedsontwikkeling vast te stellen? Daarvoor is recentelijk nogal wat jurisprudentie over verschenen. In dit verband bespreekt Hugo Doornhof (advocaat AKD) een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS 10 augustus 2016, Gst. 2016/132 m.nt. J.W. van Zundert, ECLI:NL:RVS:2016:2175), waarin de beslissing van de raad van Eersel centraal staat om medewerking te weigeren aan de uitbreiding van een composteerbedrijf. Het college vond dat die uitbreiding juist wel een goed idee. Hugo bespreekt ook een aantal tips die ook zijn opgenomen in het artikel “Plangever moet zijn werkvoorbereider serieus nemen” dat hij met Robin Janssen en Eric Moesker schreef.

Datum: 9 December 2016
Bron: Omgevingsweb