Bruidsschat in relatie tot provinciale verordening

Toelichting

Zie ook

deel 1: Op zoek naar de bruidsschat van de Omgevingswet

deel 2: Omgevingswet: aan de slag met de bruidsschat

deel 3: Voorbeelden uit de bruidsschat

deel 4: Oefenen met de regels uit de bruidsschat

deel 5: Participatie en de bruidsschat

Samenvatting:

Provincies hebben geen bruidsschat. Dat komt omdat zij hun omgevingsverordening al af hebben voor de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2021. Maar hoe zit dan nu precies met bruidsschatregels en de provincie. En hebben provincies invloed op de bruidsschatregels van gemeenten?

In het laatste filmpje uit deze serie gaat Sarah Ros gaat daarover in gesprek met Peter Jasperse van het IPO.

Bruidsschat

De bruidsschat is een set van 600 regels die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet over gaan naar het lokale bestuur. Gemeenten kunnen vanaf 2021 bepalen hoe ze in het omgevingsplan omgaan met de bruidsschat en hoe ze burgers en bedrijven hierbij betrekken.

Datum: 27 July 2018