Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Procedures spelen een grote rol in het omgevingsrecht. Zo is het van belang om te weten welke voorbereidingsprocedure op een aanvraag voor een (omgevings)vergunning van toepassing is. De duur en wijze van inspraak kunnen per procedure verschillen. Een ander voorbeeld is de vraag wie nu precies belanghebbende is bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan. Alleen belanghebbenden kunnen daar immers tegen op komen.

Kennis van procedures kan bijdragen aan het bespoedigen van besluitvorming over projecten, bijvoorbeeld een nieuw winkelcentrum of woningbouw. Via het instrument van de coördinatieregeling is het mogelijk om de voorbereiding van de voor dat project noodzakelijke besluiten zoveel mogelijk gecoördineerd te laten verlopen. In het geval dat beroep wordt ingesteld tegen een of meer van de besluiten, worden die besluiten als één besluit aangemerkt. In plaats van verschillende procedures hoeft voor dat besluit slechts één beroepsprocedure te worden doorlopen.