Omgevingsplan

Een omgevingsplan is een integraal geheel aan regels dat alle aspecten van de fysieke leefomgeving omvat. In het gemeentelijke omgevingsplan worden bestemmingsplannen, beheersverordeningen en de omgevingsrechtelijke delen van andere verordeningen logisch en samenhangend gebundeld.
Het is dus de verbrede opvolger van het bestemmingsplan.

Het omgevingsplan is een van de belangrijkste instrumenten van de nieuwe Omgevingswet en bestaat dus als zodanig nog niet. Dat betekent niet dat men er nog niet mee bezig is. Langzaam wordt in diverse gemeenten in het land al geëxperimenteerd met het nieuwe plan, het zogenaamde prototype. Op deze wijze wordt al geanticipeerd op het van kracht worden van de Omgevingswet. De ervaringen hiermee worden zoveel mogelijk verzameld in dit dynamische dossier.

Relevante wetgeving

Datum

Titel

Kamerstuk

februari 2019

Geconsolideerde versie Omgevingswet (met wijzigingen als gevolg van wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet)

december 2018

Nota van wijziging inzake aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet

Kamerstuk 34985 nr. 7

november 2018

Geïntegreerde versie Omgevingswet met wijzigingen Aanvullingswet bodem

Geïntegreerde versie Omgevingswet met wijzigingen Aanvullingswet geluid

september 2018

Geconsolideerde versie Omgevingswet (met wijzigingen als gevolg van wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

juli 2018

Geconsolideerde versie Omgevingswet

juni 2017

Omgevingswet met wijzigingen concept - Invoeringswet Omgevingswet

33962 nr. 156

23 maart 2016

Publicatie Omgevingswet

33962 nr. 156

16 juli 2015

Gewijzigd voorstel van wet Omgevingswet

33 962 nr. A

20 juli 2015

Compare gewijzigd wetsvoorstel/wetsvoorstel

33 962 nr A. versus 33 962 nr. 2

17 juni 2014

Voorstel van wet

33 962 nr. 2

17 juni 2014

Memorie van Toelichting

33 962 nr. 3

17 juni 2014

Nader rapport

33 962 nr. 4

2 juli 2014

Nota van verbetering

33 962 nr. 5

18 februari 2015

Nota van wijziging

33 962 nr. 13

21 mei 2015

Tweede nota van wijziging

33 962 nr. 24

AMvB's

Aanvullingswetten

Invoeringswet - Consultatieversie 5 januari 2017
Invoeringswet - Memorie van Toelichting versie 5 januari 2017

Tekst Omgevingswet met wijzigingen Invoeringswet Omgevingswet - (consultatieversie)

Boeken:

Nog geen jurisprudentie op dit onderwerp.

Publicaties

Staalkaarten Omgevingsplan - Aan de slag met de Omgevingswet

100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever - VNG

Artikelen

Een nadere kennismaking met de opa van de Omgevingswet - Albert Jan Meeuwissen (15-03-2019)

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte: daadwerkelijk een vooruitblik op het omgevingsplan? – deel 3 - Laura van Moorsel - (30-11-2018)

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte: daadwerkelijk een vooruitblik op het omgevingsplan? – deel 2 - Laura van Moorsel - 5-11-2018

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte: daadwerkelijk een vooruitblik op het omgevingsplan? – deel 1 - Laura van Moorsel - 24-10-2018

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan - ‘Bedenk als gemeente van tevoren hoe je de beschikbare handhaving wilt inzetten’ - Hester Sjoer - 8-11-2018

Een geactualiseerd bestemmingsplan; de beste voorbereiding op de Omgevingswet - Rosalie van Ruler - (22-6-2018)

'Topless zonnen in de tuin'. Privacy in een bestemmingsplan of omgevingsplan - Albert Jan Meeuwissen - (11-06-2018)

Regelchecker omgevingsplan - Jur van der Velde - (13-04-2018)

De Omgevingswet als tabula rasa, de omgevingsvisie en het omgevingsplan zeker niet! - Robert Forkink en Hennie Genee - (22-01-2018)

Video: Gemeente Rijssen-Holten brengt Omgevingsplan in beeld (29-06-2016)

Invoeringswet Omgevingswet: factsheet over Omgevingsplan - Bron: VNG (16-06-2016)

Video: Omgevingsplan, inhoud en uitleg - T. Nijmeijer - (5-12-2015)

Omgevingswet: nu of over 3 jaar ‘ritsen’? - H. Damen (17-03-2015)

Goed omgevingsplan vereist ten minste 'omgevingsvisie light' - prof. dr. F. Tonnaer (16-12-2014)

Prototype omgevingsplan: nu al uitkijken op de Omgevingswet - mr. J. van der Velde, mr. J. Poelstra en mr. drs. J.L. Damen (feb 2014)

Evenementen, wat doen we ermee? - Mr. F.A. van Doorn