Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Bij de exploitatie van horeca komen veel regels kijken. Zo mag er enkel een horecabedrijf geëxploiteerd worden wanneer het bestemmingsplan van de desbetreffende buurt dat toestaat. Voorts geldt een vergunningplicht voor het openen van een terras en het schenken van alcohol, en dient de horeca-ondernemer zich aan openings- en sluitingstijden te houden om overlast te voorkomen.

Het momenteel aanhangige wetsvoorstel ‘Wet regulering mengformules’ moet het voor (horeca)ondernemers makkelijker maken om diverse diensten aan te bieden, zoals het combineren van een winkel en café. De toekomstige Alcoholwet zal naar verwachting leiden tot een strengere leeftijdscontrole bij het verkopen van alcohol.