Aanbesteding en staatssteun

Overheden (en semi-overheden) vormen bijzondere opdrachtgevers. Zij gebruiken publieke middelen om opdrachten te laten uitvoeren. Juist daarom gelden voor deze opdrachtgevers bijzondere regels. Die regels zijn gebaseerd op een aantal belangrijke beginselen. Bij het vergeven van opdrachten moeten overheden ondernemers gelijk behandelen, mogen zij niet discrimineren, moeten zij transparant handelen en moeten zij proportioneel handelen.

Deze beginselen vormen de kern van het aanbestedingsrecht. Het aanbestedingsrecht is complex omdat het voor een groot deel bestaat uit Europese wet- en regelgeving en jurisprudentie. Vanaf 1 juli 2016 is de nieuwe Aanbestestedingswet van kracht die de laatste Europese juridische kaders uit 2014 implementeerde. Bovendien kent de wet bijzondere voor Nederland geldende regels zoals de verplicht voorgeschreven Gids Proportionaliteit en voor werken de verplicht voorgeschreven ARW.

Relevant commentaar

Chw Tekst & Toelichting