Aanbesteding en staatssteun

Kennispartner

Overheden (en semi-overheden) vormen bijzondere opdrachtgevers. Zij gebruiken publieke middelen om opdrachten te laten uitvoeren. Bij het gunnen van opdrachten moeten overheden en semi-overheden (zoals nutspartijen) dan ook voldoen aan de aanbestedingsregels.

De aanbestedingsregels zijn gebaseerd op een aantal belangrijke beginselen:

  • overheden moeten ondernemers gelijk behandelen;

  • overheden mogen ondernemers niet discrimineren;

  • overheden moeten transparant en proportioneel handelen.

Deze beginselen vormen de kern van het aanbestedingsrecht. Het aanbestedingsrecht wordt als complex ervaren. Dit komt onder meer omdat de regels zowel in het Europese recht als in het Nederlandse recht zijn vasgelegd. Daarnaast is zowel de Nederlandse jurisprudentie van belang voor de interpretatie van de regels, als de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie.

Relevant commentaar

Chw Tekst & Toelichting