Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Monitor Gezondheid in de IJmond 2020

Met deze brief informeert staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat, Vivianne Heijnen, u over een op 9 juni 2022 gepubliceerd onderzoek Gezondheid in de IJmond 2020 van de GGD Kennemerland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dit onderzoek betreft een gezondheidsmonitor over hinder, bezorgdheid en chronische aandoeningen in gebieden met verschillende belasting van fijnstof afkomstig van de basismetaalindustrie.

10 juni 2022

Geachte voorzitter,

Met deze brief informeer Vivianne Heijnen u over een op 9 juni 2022 gepubliceerd onderzoek Gezondheid in de IJmond 2020 van de GGD Kennemerland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dit onderzoek betreft een gezondheidsmonitor over hinder, bezorgdheid en chronische aandoeningen in gebieden met verschillende belasting van fijnstof afkomstig van de basismetaalindustrie.

Deze gezondheidsmonitor maakt deel uit van een lange termijn onderzoek naar de gezondheid van bewoners van de IJmond. Het is de derde keer dat dit onderzoek is uitgevoerd. In 2011 heeft de toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu besloten periodiek te onderzoeken of de luchtkwaliteit in de IJmond de gezondheid van bewoners beïnvloedt. Afgesproken is dat de GGD Kennemerland en de IJmondgemeenten het voortouw hebben in de publiciteit rondom deze rapportage.

Het GGD deel beschrijft de gerapporteerde gezondheidssituatie in 2020 én over de jaren 2012, 2016 en 2020 in gebieden die in verschillende mate belast zijn door fijnstof. Dit deelonderzoek beschrijft de situatie tot en met 2020. Het RIVM-deel beschrijft de resultaten van het onderzoek naar medicijngebruik voor verschillende chronische aandoeningen in de jaren 2008-2019.

De uitkomsten van dit onderzoek worden momenteel door mij bestudeerd en hierover zal ik u binnenkort in de voortgangsbrief over het Landelijk Plan van Aanpak ‘Naar een gezonde leefomgeving in de IJmond’ nader berichten.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. V.L.W .A. Heijnen

Bijlagen

Gezondheid in de IJmond III: Monitoring incidentie medicijngebruik 2008-2019

Bijlage Samenvatting uitkomsten GGD en RIVM

Bijlage GGD deelrapport Gezondheid in de IJmond 2020

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.