Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Ingebruiknamebesluit Besluit bouwwerken leefomgeving

In dit besluit worden enkele wijzigingen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangebracht. De wijziging omvat het regelen van een ingebruiknamebesluit en een verduidelijking van de samenhang tussen de vergunningplicht en vergunningvrije bouwactiviteiten.

Overheid.nl 27 maart 2024

Publicatie

Deze wijziging van het Bbl strekt ertoe te regelen dat het bevoegd gezag, in het geval dat herstel van gebreken van een gebouw niet proportioneel is in relatie tot de doelen van de regels waaraan niet wordt voldaan, een besluit tot ingebruikname kan nemen als de verklaring van de kwaliteitsborger ontbreekt. Is herstel van de strijdigheid naar de mening van de initiatiefnemer niet mogelijk of disproportioneel, dan kan hij (gemotiveerd) verzoeken om gebruik toch toe te staan via een ingebruiknamebesluit.

Een tweede wijziging betreft een verduidelijking van de samenhang tussen de vergunningplicht op grond van de artikelen 2.25 en 2.26, vergunningvrije bouwactiviteiten op grond van artikel 2.27 en de meldingplicht op grond van artikel 2.17. In artikel 2.27 is geregeld dat bouwactiviteiten die op grond van de artikelen 2.25 of 2.26 vergunningplichtig zijn en vallen onder de regels van artikel 2.17 onder de meldingplicht vallen. Uit de regels bleek echter onvoldoende dat vergunningvrije activiteiten niet alsnog meldingplichtig zijn.

De consultatie vind je hier

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.