Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Handreiking voor de gebiedsprogramma’s Nationaal Programma Landelijk Gebied

Deze handreiking is een bijlage bij het Ontwikkeldocument NPLG ten behoeve van de ontwikkeling van de gebiedsprogramma’s en de uitvoering van de planMER-procedure op het NPLG. Het Ontwikkeldocument bevat de actuele stand van de beleidsontwikkeling binnen het NPLG. Deze handreiking biedt een meer operationele invulling om te komen tot provinciale gebiedsprogramma’s NPLG. De handreiking is geactualiseerd in maart 2023.

Rijksoverheid 17 maart 2023

Handreikingen

Handreikingen

Provincies zijn als gebiedsregisseur binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) eindverantwoordelijk voor het opstellen van gebiedsprogramma’s. Provincies hebben de plicht om op 1 juli 2023 te voldoen aan tijdige oplevering van gegevens conform de Wet stikstofreductie en natuurherstel (Wsn). Dit maakt onderdeel uit van het gebiedsprogramma, waardoor er sprake is van één werkproces en één product. Deze handreiking geeft provincies de minimale vereisten – voor inhoud en aanpak – waaraan de gebiedsprogramma’s dienen te voldoen. Ook geeft de handreiking suggesties die provincies kunnen gebruiken bij het opstellen van de gebiedsprogramma’s. De handreiking biedt voldoende operationele invulling om te komen tot provinciale gebiedsprogramma’s NPLG voor 1 juli 2023. De handreiking vormt daarmee de inhoudelijke basis voor de toetsing van de gebiedsprogramma’s van 1 juli 2023.

Bijlage

Handreiking voor de gebiedsprogramma’s Nationaal Programma Landelijk Gebied

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.