Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Handreiking voor beter resultaat visitatie woningcorporaties

VNG 11 januari 2021

Handreikingen

Handreikingen

De VNG en de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland hebben de handreiking ‘Gemeente en visitatie van woningcorporaties’ uitgebracht. Die geeft inzicht in het instrument ‘maatschappelijke visitatie’ en geeft wethouders, raadsleden en ambtenaren handvatten voor het visitatiegesprek.

‘Maatschappelijke visitatie van woningcorporaties’ houdt in dat een onafhankelijke visitatiecommissie de maatschappelijke prestaties van de corporatie beoordeelt. De VNG is een groot voorstander van de periodieke visitatie van woningcorporaties. We adviseren gemeenten dan ook om de visitatierapporten van alle in de gemeente werkzame corporaties te bestuderen en de aanbevelingen en aandachtspunten te betrekken bij de gesprekken over prestatieafspraken tussen gemeente, corporatie en huurdersorganisatie.

De digitale handreiking van de VNG en SVWN helpt gemeenten om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het gesprek met de visitatiecommissie. Hoe beter die voorbereiding, hoe meer u als gemeente een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de visitatie én kunt profiteren van de aanbevelingen en aandachtspunten van het visitatierapport. 

Meer informatie

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.