Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Handreiking Aan de slag met een woonzorgvisie

Gemeenten zijn in de lead om een regionaal afgestemde woonzorgvisie op te stellen. In samenspraak met woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, andere samenwerkingspartners en inwoners. Waar beginnen en eindigen de rol en de verantwoordelijkheid van corporaties, en wat pak je als eerste op? Dat lees je in de nieuwe handreiking Aan de slag met een woonzorgvisie.

20 februari 2024

Handreikingen

Handreikingen

Wonen, welzijn en zorg komen samen

Vanuit het Rijk zijn 2 programma’s ontwikkeld die ondersteunen bij de opgave van wonen, welzijn en zorg: Een thuis voor iedereen, gericht op aandachtsgroepen en Wonen en zorg voor ouderen. Door de bundeling van deze domeinen kunnen partijen op lokaal niveau goed samenwerken , zo is de redenering.

Strategische reflectie en inhoud woonzorgvisie

De handreiking start met een belangrijke eerste vraag: hoe verhoudt mijn corporatie zich tot de opgaven, zowel op inhoud als proces? Mogelijk vragen landelijke en lokale ontwikkelingen om het (her)formuleren van je strategie.

Vervolgens geeft de handreiking toelichting op de bouwstenen van een woonzorgvisie. En wordt per bouwsteen, inzicht in de opgave, visie, ambitie en doelen, en samenwerking, aangegeven hoe je als corporatie hierop kunt inspelen. Praktisch, helder en overzichtelijk.

Met dit document kun je je goed voorbereiden op de gesprekken met gemeenten en zorgorganisaties.

Handreiking

Handreiking Aan de slag met een woonzorgvisie

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.