Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Flexwoningen als aanvulling op het woningaanbod

Een verkenning van de kansen en obstakels bij het realisatieproces

Om urgent woningzoekenden snel een dak boven het hoofd te kunnen bieden, wil het ministerie van BZK dat er 15 duizend flexwoningen per jaar worden gebouwd. Flexwoningen zijn woningen die tijdelijk bestaan of vaste woningen die verhuurd worden onder een tijdelijk contract. Het idee van flexwoningen is dat ze snel te realiseren zijn en sneller toegankelijk zijn dan reguliere woningen. In dit verkennende rapport kijkt het PBL naar kansen en obstakels bij het realiseren  van flexwoningen.

Planbureau voor de Leefomgeving 12 juli 2022

Rapporten

Rapporten

Structureel aandacht nodig voor goede tijdelijke woningen

Uit gesprekken met gemeenten, bouwers en exploitanten van verschillende flexwoonprojecten komen een aantal gemeenschappelijke obstakels naar voren, die er in de praktijk voor blijken te zorgen dat sommige flexwoonprojecten niet snel of zelfs helemaal niet van de grond komen. Hierbij gaat het om praktische belemmeringen zoals het vinden van een geschikte locatie, maar ook om financiële onzekerheden of problemen met capaciteit bij gemeenten of corporaties. Er is structureel aandacht nodig voor deze aspecten om de bouw van flexibele woonconcepten te versnellen en om deze financieel en sociaal te laten slagen.

Zorgvuldigheid bij opzetten projecten

Los van deze obstakels bij het plannen, bouwen en beheren van flexwoningen, zijn het vooral stevige fundamentele politieke en maatschappelijke discussies in het voortraject (gebaseerd op het imago van eerdere flexwoonprojecten) die de besluitvorming rondom flexwonen stagneren. Het is voor de ontwikkeling van flexwoningen daarom van groot belang dat er succesvolle projecten worden gerealiseerd, omdat onzorgvuldig opgezette projecten kunnen leiden tot (verdere) stigmatisering van het flexwonen.

Publicatie

pbl-2022-flexwoningen-als-aanvulling-op-het-woningaanbod-4781

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.