Rho adviseurs voor leefruimte

Solliciteren of meer weten?

Gilbert den Elzen
06 - 28 46 15 00
gilbert@berghauserpont.nl

Projectleider Verkeer

Rotterdam

Wil jij het verkeer in Nederland in goede banen leiden? Vind jij het leuk om verkeerskundige puzzels en bereikbaarheidsvragen op te lossen? Als Projectleider Verkeer adviseer je projectontwikkelaars en gemeenten over mobiliteit, verkeer en infrastructuur.

Solliciteren of meer weten?

Adviseur Milieu Effect Rapportage

Heel Nederland

Wil jij adviseren over de gevolgen op het milieu voor de top van bouwend nederland? Ben jij een succesvolle adviseur milieu-effectrapportage of wil je dat graag worden? Rho Adviseurs voor Leefruimte is op zoek naar een Adviseur m.e.r.

Solliciteren of meer weten?

Artikelen

 • 03-05-2019

  Opinie: Veenoxidatie-CO2 uitstoot uit veenbodems

  Klimaatbeleid is hot en het tegengaan van CO2-emissies staat politiek hoog op de agenda. Naast alle terechte aandacht voor grote CO2-blazers als zware industrieën, kolencentrales, huishoudens en verkeer valt de aandacht voor een andere grote CO2-bron een beetje tegen. Ik doel op de CO2-uitstoot uit veenbodems.

  → lees meer
 • 28-03-2019

  Energietransitie in Zeeland vraagt om omdenkers en lef!

  De provincie Zeeland legt in het aangepaste Omgevingsplan een belangrijke basis voor de Zeeuwse energietransitie. De energietransitie is een enorme opgave. We moeten af van de fossiele brandstoffen en onze energie uit hernieuwbare bronnen halen. Op dit moment is elektrificatie (uit met name wind- en zonne-energie) daarvoor het meest reële alternatief. Op termijn kunnen daar andere energiebronnen bijkomen, zoals waterstof.

  → lees meer
Auteurs

De ruimte waarin wij leven bepaalt voor een belangrijk deel ons geluk. Hoe? Dát is de hamvraag van de ruimtelijke ordening. Het is ook de reden waarom wij zo van ons vak houden. Ruimtelijke ordening is een samenspel van de kwaliteiten van onze leefruimte: de geschiedenis ervan, de gebruiksmogelijkheden, de aanwezigheid van natuur, groen of water, en de functie en vormgeving van gebouwen, wegen en open ruimten. Het gaat om de manier waarop de ruimte wordt beleefd. Dát is te beïnvloeden, vinden wij van Rho adviseurs. Dat doen we door bij inrichtingsvragen goed te observeren, te luisteren, te overleggen en te onderzoeken, door vorm te geven en door afspraken te maken. Daarna steken we samen de handen uit de mouwen. Rho werkt voor een breed scala aan opdrachtgevers, in veel verschillende projecten en met gespecialiseerde, vakbekwame collega’s. Bij Rho adviseurs werken we vanuit vijf kantoren in het hele land. Onze werksfeer is collegiaal, open en flexibel.

Neem contact op