Ordito

Artikelen

 • 20-08-2019

  Fouten met de ‘nieuwe’ spelregels van het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunnen ‘vernietigend’ zijn

  [...] welke gevallen moet je een beslissing nemen over de vraag of er voor (bijvoorbeeld) een bestemmingsplan een milieueffectrapportage moet worden gemaakt? En wat zijn de gevolgen wanneer je dit [...]

  → lees meer
 • 14-08-2019

  Eindelijk meer duidelijkheid of zonneparken onder de m.e.r.-activiteiten vallen

  [...] was tot op heden nog steeds niet duidelijk of een zonnepark onder één van de activiteiten van het Besluit milieueffectrapportage (onderdeel C of D van de bijlage) viel (zie ook BR 2018/77). Dat [...]

  → lees meer
 • 08-04-2019

  Wanneer is een gemeente nou partijdig bij de besluitvorming over windmolenparken?

  [...] energieopgave beheerst het nieuws. En dit is nog maar het begin. Maak je borst maar nat. Deze energieopgave is nu al een uitdaging op ons terrein van het omgevingsrecht. Jurisprudentie over [...]

  → lees meer
 • 03-04-2019

  De gemeentelijke coördinatieregeling is geen verplichting

  [...] nou! Om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor de windparken onderuit te halen moeten we maar liefst drie vrijwel identieke beroepsprocedures voeren bij twee verschillende [...]

  → lees meer
 • 20-02-2019

  Zelfstandige gebruikswijziging van een bij een bouwwerk aansluitend terrein kan met een kruimelgeval

  [...] stukje geschiedenisles van de Raad van State over kruimelgevallen. De zaak gaat over het volgende. In 2014 heeft een kantoorpand met een omgevingsvergunning een hotelfunctie gekregen. De [...]

  → lees meer
 • 18-02-2019

  Mogen B&W in de bezwaarfase de ‘spelregels’ zomaar veranderen?

  [...] hebt een omgevingsvergunning. Deze vergunning wordt echter door B&W ingetrokken. Maar voor het intrekken van omgevingsvergunningen zijn ‘spelregels’ in de vorm van beleid opgesteld. Dit beleid [...]

  → lees meer
 • 28-01-2019

  Zonneparken zijn eenvoudig bestand tegen beroepsgronden over de ‘ladder’

  [...] behoren we uit te voeren, dus dat gaan we ook doen," zei premier Rutte afgelopen weekend. Hij verwees daarmee naar de uitspraak van het gerechtshof in de Urgenda-zaak, waarin staat dat [...]

  → lees meer
 • 01-12-2018

  Beroepsgronden over procedurele omgang met zienswijzen zijn vaak zinloos

  [...] manier waarop een bestuursorgaan procedureel omgaat met zienswijzen over ontwerpbesluiten geeft in beroepsprocedures nogal eens voer voor discussie. Alleen zijn deze beroepsgronden zelden [...]

  → lees meer
 • 28-11-2018

  Tijdstip toetsingsadvies Commissie voor de milieueffectrapportage

  [...] milieueffectrapportage moet klaar zijn wanneer een ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Op dat moment moet ook de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn gevraagd advies te [...]

  → lees meer
 • 26-11-2018

  Het aanvraagformulier én de ruimtelijke onderbouwing bepalen wat wordt aangevraagd

  [...] krijgt als vergunningverlener een aanvraag(formulier) op je bureau. Omdat de aanvraag wordt ingediend om buitenplans af te wijken (‘A3-afwijking’) van het bestemmingsplan zit er ook een [...]

  → lees meer
 • 24-11-2018

  Is een verzoek om voorlopige voorziening tegen een tijdelijke omgevingsvergunning nagenoeg kansloos?

  [...] dat ligt eraan. Zijn de tijdelijk vergunde activiteiten omkeerbaar en leiden deze activiteiten niet tot (bijvoorbeeld) een zodanige milieuoverlast dat daarin een spoedeisend belang is gelegen, [...]

  → lees meer
 • 12-11-2018

  Lang lelijk is niet lelijk

  [...] wil een lelijke romneyloods voor een hele lange periode in een ‘niet welstandsvrij gebied’ neerzetten. Tja, dat kan. Als de omgevingsvergunning voor bouwen maar voor 30 jaar of zo wordt [...]

  → lees meer
 • 07-11-2018

  Stalderingsregeling van de provincie Brabant blijft fier overeind staan

  [...] 2017 stelt de provincie Noord-Brabant extra voorwaarden aan een ontwikkeling van een veehouderij. Wanneer een veehouderij wil uitbreiden, dan moeten er op een andere plek stallen verdwijnen. [...]

  → lees meer
 • 26-09-2018

  Zijn fouten met de ‘nieuwe’ procedurele mer-regels fataal voor een bestemmingsplan?

  [...] niet altijd. Dat ligt eraan. De kans op procedurele fouten is sinds afgelopen zomer met de relatief ‘nieuwe’ mer-regels in elk geval (flink) toegenomen, omdat er voor veel meer activiteiten dan [...]

  → lees meer
 • 09-09-2018

  Omgevingsdialoog: het waarom, de grondslag en het hoe van deze fatsoensnorm

  Om eindeloze en kostbare procedures te voorkomen, zie je steeds vaker dat initiatiefnemers met hun omgeving de dialoog aangaan. Soms op eigen initiatief. Maar soms wordt de dialoog door een provinciale verordening of een bestemmingsplan zelfs opgelegd.

  → lees meer
 • 04-09-2018

  Kan een dossier door één ambtenaar onbevooroordeeld worden behandeld?

  [...] complex dossier en ons omgevingsrecht gaan vaak hand in hand. Vanuit de bedrijfsvoering van een gemeente en vanuit efficiencyoverwegingen is het dan ook logisch dat vaak één ambtenaar van de [...]

  → lees meer
 • 02-09-2018

  Rechter geeft geen gehoor aan uitsluitend audio-opnames van een hoorzitting bezwaarfase

  [...] en wederhoor. Een belangrijk beginsel in ons (bestuurs)procesrecht. Dit gebeurt bijvoorbeeld met een hoorzitting tijdens de bezwaarprocedure. B&W verdedigen hun besluit en reageren op de [...]

  → lees meer
 • 27-08-2018

  Bestuursrechter is gauw klaar met discussies over brandonveilige bed & breakfasts

  [...] & Breakfasts (B&B’s) schieten al jaren als paddenstoelen uit de grond. Het lijkt ook zo gemakkelijk. Verbouw een deel van je woning tot extra slaapruimtes en leg je gasten zo goed mogelijk in de [...]

  → lees meer
 • 24-08-2018

  Beslis op een bouwaanvraag zoals die in volle omvang is ingediend

  [...] je als vergunningverlener (namens B&W) een beslissing moet nemen op een bouwaanvraag, beslis dan op de aanvraag zoals die in volle omvang is ingediend. Zeker wanneer er in de aanvraag geen [...]

  → lees meer
 • 22-08-2018

  Gelijke gevallen zijn niet gelijk wanneer er fouten zijn gemaakt

  [...] weigert namens B&W een omgevingsvergunning om een recreatiewoning te legaliseren. “Meten met twee maten,” aldus de initiatiefnemer. “De recreatiewoningen even verderop zijn ook gelegaliseerd met [...]

  → lees meer
 • 04-07-2018

  Baanbrekende afweging voor ruimtelijke besluiten over geitenhouderijen en volksgezondheid

  [...] en geitenhouderijen. We weten sinds kort dat er een statistisch verband bestaat tussen het wonen binnen 2 km van een geitenhouderij en een extra risico op longontsteking (zie immers [...]

  → lees meer
 • 25-04-2018

  Raad van State zet op een rijtje waarom je het ‘kruimelgeval’ bijbehorend bouwwerk heel ruim moet uitleggen

  [...] hoogste bestuursrechter gaf afgelopen woensdag een fraaie opsomming voor welke bouwplannen je een ‘kruimelgeval’ voor een ‘bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding daarvan’ kunt toepassen. En [...]

  → lees meer
 • 11-04-2018

  Boerenverstand is een groot goed in onze ruimtelijke besluitvorming

  [...] boekt een weekje een kampeerplaats op de camping “Rust en ontspanning”. Na een periode hard werken wil je met je gezin genieten van alles wat deze camping en zijn omgeving te bieden heeft. En als [...]

  → lees meer
 • 09-04-2018

  Kans op proceskostenveroordeling in ons omgevingsrecht neemt toe

  [...] week heeft de Raad van State de rechtspraktijk ‘voorlichting gegeven’. Het ging om de ‘proceskostenveroordeling’ in zaken die aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden [...]

  → lees meer
 • 06-04-2018

  Wanneer beroepsgronden over brandveiligheid verspilde moeite zijn of juist niet

  [...] het geding is een omgevingsvergunning voor kamergewijze verhuur. De appellant ‘schreeuwt moord en brand’ en wijst de rechter op de eisen die ons Bouwbesluit (2012) stelt aan vluchtroutes en [...]

  → lees meer
 • 04-04-2018

  Procedure voor een studentenhuis is relatief eenvoudig

  [...] het verbouwen van bijvoorbeeld een kantoor tot een studentenhuis, is geen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van dit gebouw (art. 2.1, eerste lid, onder d Wabo) noodzakelijk. De [...]

  → lees meer
 • 03-12-2017

  Hoe (een deel van) je ‘waardevolle’ tuin het speelplezier van je kinderen kan vergallen

  [...] je lieve kinderen heb je in je achtertuin een speelhut op palen in elkaar gezet (dit is duidelijk geen autobiografische blog ;-) Onschuldig toch? Alleen je buurman denkt daar anders over. Hij [...]

  → lees meer
 • 20-11-2017

  Planregels met een luchtje

  [...] in het buitengebied van jouw gemeente zijn veel veehouderijen aanwezig. Geur is dus nog wel een dingetje. Er is zelfs sprake van een overbelaste geursituatie. Om nu het woon- en leefklimaat te [...]

  → lees meer
 • 16-11-2017

  Handige argumenten voor discussies of er nu wel of geen sprake is van een ‘aanvraag’ omgevingsvergunning

  Voor het ontstaan van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning is het natuurlijk noodzakelijk dat er ook een aanvraag (in de zin van de Algemene wet bestuursrecht) op tafel ligt.

  → lees meer
 • 15-11-2017

  Handige argumenten voor discussies of er nu wel of geen sprake is van een aanvraag omgevingsvergunning

  [...] het ontstaan van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning is het natuurlijk noodzakelijk dat er ook een aanvraag (in de zin van de Algemene wet bestuursrecht) op tafel ligt. Of hier [...]

  → lees meer
 • 15-11-2017

  Niet alle burenruzies kunnen over de rug van de gemeente worden uitgevochten

  [...] het komt (helaas) nog wel eens voor dat een burenruzie over de rug van de gemeente wordt beslecht. Vaak tijdrovend en - als je bedenkt hoeveel uren hier soms mee gemoeid zijn – erg kostbaar [...]

  → lees meer
 • 05-11-2017

  Motivering van een kruimelgeval is niet altijd een appeltje-eitje

  [...] een ‘grote’ afwijking met het bestemmingsplan moet er elke keer een ruimtelijke onderbouwing worden opgetuigd met alle toeters en bellen. Bij een ‘kruimelgeval-afwijking’ hoeft dat niet. De Raad [...]

  → lees meer
 • 01-11-2017

  Niet alleen een cultuurhistorisch pand, maar ook de ligging van dit pand kan bepalend zijn voor een monumentenstatus

  [...] wil (namens het college) de cultuurhistorische staat van een boerderij beschermen door deze agrarische woning als gemeentelijk monument aan te wijzen. Waarom? Nou, omdat dit erfgoed een zichtbaar [...]

  → lees meer
 • 01-10-2017

  Het begrip ‘politiek gevoelig’ in ons omgevingsrecht is ongrijpbaar. Of toch niet helemaal?

  [...] dossier ligt politiek gevoelig in onze gemeenteraad.” Of: “Het verlenen van deze omgevingsvergunning ligt heel politiek gevoelig.” Maar wat betekent dat nou precies? Politiek gevoelig. De Raad [...]

  → lees meer
 • 01-10-2017

  Het begrip ‘politiek gevoelig’ in ons omgevingsrecht is ongrijpbaar. Of toch niet helemaal?

  [...] dossier ligt politiek gevoelig in onze gemeenteraad.” Of: “Het verlenen van deze omgevingsvergunning ligt heel politiek gevoelig.” Maar wat betekent dat nou precies? Politiek gevoelig. De Raad [...]

  → lees meer
 • 24-09-2017

  Verandert een ‘goede ruimtelijke ordening’ in een ‘slechte ruimtelijke ordening’ met deze uitspraak over voorwaardelijke verplichtingen?

  [...] ‘voorwaardelijke verplichting’ mag zich verheugen in een grote populariteit in onze praktijk. Deze verplichting ‘ontspringt’ uit de eis die de wetgever stelt aan al onze ruimtelijke besluiten: [...]

  → lees meer
 • 07-09-2017

  Het recht om een schriftelijke zienswijze en een mondelinge zienswijze in te dienen bestaat niet

  [...] bestemmingsplan doorloopt de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht). Een onnodig moeilijke naam (vanuit de wetsgeschiedenis overigens wel [...]

  → lees meer
 • 03-09-2017

  Waar je bij de Raad van State in elk geval nooit een discussie over hoeft te beginnen!

  [...] zinloos! Kennelijk gebeurt het nog steeds. Zo ook afgelopen week in een beroepszaak over een bestemmingsplan. Eigenaren van percelen die grenzen aan het plangebied worden niet als [...]

  → lees meer
 • 29-08-2017

  Hoe je kinderlijk eenvoudig bij een voorlopige voorziening binnen ‘5 minuten’ buiten staat en iedereen weer tevreden naar huis gaat

  [...] is vooral heel gemakkelijk wanneer je als gemeente(raad) voor je eigen gronden een bestemmingsplan hebt vastgesteld. Maar ook wanneer de gronden van het plangebied niet in gemeentelijk bezit [...]

  → lees meer
 • 27-08-2017

  “Omwonenden moeten toestemming geven voor toepassing van een wijzigingsbevoegdheid”

  [...] ik dacht het niet! De appellant sprak weliswaar deze wens uit, maar de Raad van State liet deze wens niet uitkomen. “Dit past niet in ons stelsel van de Wet ruimtelijke ordening,” aldus onze [...]

  → lees meer
 • 23-08-2017

  Een paar tips voor vergunningverleners wanneer een initiatief op een simpel A-4’tje wordt ingediend

  [...] je als vergunningverlener een simpel A-4’tje van een initiatiefnemer op je bureau, neem dan de volgende tips ter harte. Pijnlijk “Een simpel A-4’tje? Dus geen formeel aanvraagformulier? Dan is [...]

  → lees meer
 • 22-08-2017

  Moet je een ontwerpbesluit in papieren vorm ter inzage leggen?

  [...] Dat hoeft niet. Mag wel natuurlijk. Het gaat erom dat een burger à la minute het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken op een computer op het gemeentehuis (of een ander fysiek [...]

  → lees meer
 • 18-08-2017

  ‘Opmerkelijke koerswijziging’ Raad van State over tijdelijke omgevingsvergunningen

  [...] ik moest even mijn wenkbrauwen fronsen toen ik deze uitspraak las. Afgelopen woensdag heeft de Raad van State – op het eerste gezicht – een opmerkelijke uitspraak gedaan over tijdelijke [...]

  → lees meer
 • 02-06-2017

  Mag je verkeersmaatregelen in je bestemmingsplan opnemen?

  [...] is de leefbaarheid (qua geluid of luchtkwaliteit) van een woongebied gebaat met extra verkeersmaatregelen. Denk aan bijvoorbeeld het beperken van de maximaal toegestane snelheid of het invoeren [...]

  → lees meer
 • 31-05-2017

  Zorg dat interne mailwisseling intern blijft en wanneer toch extern, dan binnen de beleidskeuzes

  [...] het lezen van een uitspraak van gisteren kreeg ik een déjà vu-gevoel. Heb je wel eens per ongeluk een interne mailwisseling naar ‘buiten’ gestuurd, terwijl dit niet zo bedoeld was? Nee? Nou, ik [...]

  → lees meer
 • 29-05-2017

  Wettelijke procedurele stappen in een planprocedure: doe zeker niet minder, maar meer hoeft ook niet

  [...] bent planjurist en jouw bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens moet je aan degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend het vaststellingsbesluit ‘mededelen’. Dit [...]

  → lees meer
 • 24-05-2017

  Hoe bepaal je nou of een omwonende een belanghebbende is bij een ruimtelijk besluit?

  [...] een kaart & je boerenverstand kom je een heel eind Je verleent (namens B&W) een omgevingsvergunning voor een paviljoen en een waterskibaan bij een recreatieplas. De waterskibaan heeft alles erop [...]

  → lees meer
 • 15-05-2017

  Simpele fouten in een bestemmingsplanprocedure kunnen tot fikse claims wegens wanprestatie leiden

  [...] een inspanningsverplichting biedt geen escape; het devies van een finale schilbeslechting wel (eerder) ‘Elke burger wordt geacht de wet te kennen.’ Een utopie natuurlijk. Dat geldt misschien [...]

  → lees meer
 • 11-03-2017

  'Geen belang, geen actie'

  [...] ongeschreven regel van ons bestuursprocesrecht geldt ook voor appellanten die tijdens de beroepsfase hun procesbelang verliezen. Bijvoorbeeld: omdat ze inmiddels ergens anders zijn gaan wonen. [...]

  → lees meer
 • 08-03-2017

  Mag je in een bestemmingsplan regels over energiezuinigheid opnemen?

  [...] Het Bouwbesluit voorziet hier al in. Kijk maar in afdeling 5.1 van het Bouwbesluit. In deze afdeling staan de regels over energiezuinigheid bij nieuwbouw. En het Bouwbesluit heeft een [...]

  → lees meer
 • 22-02-2017

  Wat is nu de peildatum van een ‘nieuwe’ tijdelijke omgevingsvergunning om af te wijken van een bestemmingsplan?

  [...] mooi staaltje (wets)geschiedenisles van de Raad van State Zo, einde discussie! Welke discussie? Nou, vanaf welk moment de termijn van een ‘nieuwe’ tijdelijke omgevingsvergunning (sinds het [...]

  → lees meer
 • 16-02-2017

  “B&W moeten handhavend optreden tegen hun gemeenteraad bij verzuim actualiseringsplicht bestemmingsplannen”

  [...] de wens is de vader van de gedachte. Dat geldt ook voor deze uitspraak van een appellant in een zeer bizarre zaak van afgelopen week. De appellant deed een wel heel bijzonder beroep op de [...]

  → lees meer
 • 12-02-2017

  De ‘Rijdende bestuursrechter’ komt heel soms in jouw tuin kijken of er vergunningvrij is gebouwd

  [...] uitermate zeldzame actie in ons bestuursrecht. Afgelopen week bleek dat een voorzieningenrechter een bewijsinstrument uit zijn gereedschapskist heeft afgestoft. Het gaat om het (voorbereidend) [...]

  → lees meer
 • 30-01-2017

  Belang van bescherming van ons bodemarchief staat ver af van individuele belangen van appellanten

  [...] werkt dan als een ondoordringbaar pantser tegen aanvallen op ruimtelijke besluiten Kansloos! En toch zie je nog steeds dat bestemmingsplannen in beroep worden aangevallen door [...]

  → lees meer
 • 25-01-2017

  Een beetje paardenbak kan niet met een ‘kruimelgeval’ verleend worden

  [...] de oppervlakte van de houten omheining van een paardenbak kleiner is dan 50 m², dan kan de strijdigheid met het bestemmingsplan toch met een procedure voor een ‘kruimelgeval’ worden [...]

  → lees meer
 • 23-01-2017

  Vergissingen met identificatienummers van ruimtelijke plannen worden je vergeven

  [...] steller van het raadsbesluit vergeet je één cijfertje van het identificatienummer van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het plan kopieer en plak je dit IMRO-nummer naar de publicatie. [...]

  → lees meer
 • 20-01-2017

  Een pleidooi voor een ‘klantvriendelijke’ motivering in besluiten binnen ons omgevingsrecht

  [...] ratio van de (beleids)regels & herkansingen in je verweerschrift “Het besluit is slecht gemotiveerd!” Dit zullen onze bestuursrechters misschien wel het vaakst horen. Wellicht is dit met een [...]

  → lees meer
 • 18-01-2017

  Omgevingsvergunningen ‘slapen’ wanneer er al een tijdje niet iets gebeurt waarvoor ze verleend zijn

  [...] en toe een grote opruiming van je vergunningenbestand kan je ruimtelijke procedures versoepelen Afgelopen maandag heeft de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak bepaald dat je [...]

  → lees meer
 • 13-01-2017

  Hoe bepaal je of een hoofdgebouw en een bijbehorend bouwwerk op ‘hetzelfde perceel’ liggen?

  [...] een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij is, is niet zozeer afhankelijk van feiten, maar veelal van interpretaties Tuinhuisjes, schuurtjes, bergingen, garages, overkappingen en dergelijke vallen [...]

  → lees meer
 • 06-01-2017

  Wat geen ruimtelijk motief heeft, kan wel ruimtelijk relevant én kritiek voor een bestemming zijn

  [...] een complete bedrijfssector afgelopen maand zijn (planologisch) genadeschot heeft gekregen In ons klein kikkerlandje kennen we ruimtelijke claims in overvloed. Betrek daarom bij je keuze voor [...]

  → lees meer
 • 28-03-2016

  Wanneer kun je een omgevingsvergunning gedeeltelijk verlenen?

  [...] moet een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bedrijfsuitbreiding beoordelen. De aanvrager wil graag bouwen, afwijken van het bestemmingsplan en zijn (milieu)inrichting veranderen. Het [...]

  → lees meer
 • 24-02-2016

  Wie mag het initiatief nemen om een bezwaarprocedure over te slaan?

  [...] bezwaarprocedure voegt niks toe wanneer de standpunten in de voorbereiding van een omgevingsvergunning (reguliere procedure) over en weer uitentreuren zijn uitgewisseld. In dat geval mag je de [...]

  → lees meer
 • 17-02-2016

  Komt er onder de Omgevingswet een einde aan de discussie over de ‘wildgroei’ aan (bouw)leges?

  Strengere eisen aan de onderbouwing van de legestarieven. Nee, dat verwacht ik niet. Ondanks de discussies die regelmatig door - bijvoorbeeld - de Vereniging Eigen Huis worden aangezwengeld, ziet de verantwoordelijke minister voor de Omgevingswet niets in landelijke normen voor de hoogte van (bouw)leges.

  → lees meer
 • 29-01-2016

  “De overheid hoopt dat ons land bewoonbaar blijft, doordat ze het verbeteren van leefmilieu voorschrijft”

  [...] is in rijmvorm (bron: De Nederlandse Grondwet op rijm) de betekenis van ons sociale grondrecht op een goede ruimtelijke ordening. Deze zorgplicht is dan ook door de wetgever vertaald in - onder [...]

  → lees meer
 • 27-01-2016

  Voor het afleveren van een rommelig procesdossier krijg je kennelijk geen berisping

  [...] terwijl iedereen plezier heeft van een onberispelijk procesdossier Een van de eerste processuele stappen die je (namens B&W) in een beroepszaak tegen een omgevingsvergunning moet nemen is het [...]

  → lees meer
 • 26-01-2016

  Heeft een procedurele fout met een anterieure overeenkomst fatale gevolgen voor het betrokken ruimtelijk besluit?

  [...] besluiten voor bijvoorbeeld woningbouw gaan – in veruit de meeste gevallen - hand in hand met anterieure overeenkomsten. De bouw van een woning is immers een bouwplan in de zin van [...]

  → lees meer
 • 22-01-2016

  Een lesje (voor de rechtbank) in effectieve geschilbeslechting

  [...] verzoek tot handhaving maar toch ontvankelijk in bezwaar en beroep Je krijgt als handhavingsjurist een verzoek tot handhaving van ‘Pietje’ op je bureau. Het gaat om een vermeende overtreding [...]

  → lees meer
 • 13-01-2016

  Hoe een simpel briefje een heel buitengebied een lange tijd op slot zet

  [...] opinie Wat een 'simpel' briefje in ons omgevingsrecht al niet kan doen. Wanneer dit briefje binnen de beroepstermijn van een bestemmingsplan “Buitengebied” bij de Voorzitter van de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 07-10-2015

  Kosten van bestuursdwang kun je nagenoeg altijd op een overtreder verhalen

  [...] op eigen risico met vergunningen die nog in de vuurlinie liggen. Dit is één van die risico’s! Met een bestuursdwangbeschikking wil je een overtreder van ons omgevingsrecht bewegen die [...]

  → lees meer
 • 02-10-2015

  Herhaalde maar luidere oproep aan appellanten in ons omgevingsrecht om besluitonderdelen tijdig aan te vechten

  [...] gemotiveerde oproep van de Afdeling om de deadline hiervoor toch echt in acht te nemen Voor bestemmingsplannen of andere besluiten in ons omgevingsrecht waar veel partijen bij zijn [...]

  → lees meer
 • 11-09-2015

  E-mailtjes kunnen ‘fatale gevolgen’ hebben voor een omgevingsvergunning

  [...] mailtjes die een verkeerde status toegedicht krijgen Procedures voor omgevingsvergunningen kennen we in twee smaken: een reguliere en een uitgebreide procedure. Switchen van de een naar de [...]

  → lees meer
 • 08-09-2015

  Nieuwe nertsenbedrijven verbieden in je bestemmingsplan mag

  [...] hoe rijmt dit met de gesneuvelde Wet verbod pelsdierhouderij? Mag je in een bestemmingsplan voor het buitengebied nieuwe pelsdierhouderijen verbieden? De Wet verbod pelsdierhouderij is vorig [...]

  → lees meer
 • 28-08-2015

  Hoe je een omgevingsvergunning verleent of weigert die in strijd is met de provinciale verordening ruimte

  [...] van State geeft tips hoe je deze besluiten moet motiveren Je krijgt op je bureau een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Maar de aanvraag is niet alleen in strijd met het bestemmingsplan, [...]

  → lees meer
 • 21-08-2015

  Zienswijzen of bezwaarschriften even in de brievenbus van je gemeente doen is geen goed idee

  [...] je een zienswijze, een bezwaarschrift of een beroepschrift indienen tegen een vergunning? Wees dan slim en verstuur die dan per (bij voorkeur aangetekende) post. Of geef je brief even af bij de [...]

  → lees meer
 • 21-07-2015

  Veehouderijen & natuurgebieden leiden soms tot paradoxale ruimtelijk-juridische keuzes

  [...] van een kernfunctie in het buitengebied is vernietigend voor het bestemmingsplan Wellicht moet je je buitengebied nog (verplicht vanuit de Wet ruimtelijke ordening) actualiseren en [...]

  → lees meer
 • 27-06-2015

  Zienswijzentermijn van 6 weken voor bestemmingsplannen is in beton gegoten

  [...] tijdig ingediende zienswijzen kunnen juist na afloop van die termijn volop worden ‘opgepimpt’ De zienswijzentermijn voor een bestemmingsplan bedraagt 6 weken. Niet meer. Punt. Er is geen wet [...]

  → lees meer
 • 25-06-2015

  Actieve openbaarmakingsplicht bij bestemmingsplannen geldt niet voor alle stukken

  [...] waarom soms stukken van een bestemmingsplan niet ter inzage worden gelegd Om omwonenden van een ruimtelijke ontwikkeling (of andere betrokkenen) een faire kans te geven een oordeel te [...]

  → lees meer
 • 23-06-2015

  Simpele afwijzing van een herhaald verzoek tot handhaving kan niet bij een andere verzoeker

  [...] dit de moeder is van die 1e verzoeker tot handhaving Je krijgt op je bureau opnieuw een verzoek tot handhaving tegen een illegale bouw. Het verzoek lijkt nagenoeg een kopie van een eerder [...]

  → lees meer
 • 18-06-2015

  De geschiedenis van je huis bepaalt (mede) hoeveel m² vergunningvrij je mag bouwen

  [...] kleur- of steen verschillen en oude bouwtekeningen de vergunningvrije m² kunnen bepalen Je wil een berging in je achtertuin bouwen en je bent van mening dat er voor je berging helemaal geen [...]

  → lees meer
 • 16-06-2015

  Reikwijdte van de bijbehorende bouwwerken van de kruimellijst reikt niet tot de bodem!

  [...] bedoeld natuurlijk, maar in zekere zin ook letterlijk ;-) Voor een bouwmarkt wordt een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen en gebruiken van rekken, een pergola en een loopgang. [...]

  → lees meer
 • 13-06-2015

  Ongestraft verweerschriften te laat indienen mag. Maar er is een deadline!

  [...] de bedrieglijk 'zachte' termijn van het indienen van je verweer "Het verweerschrift van de gemeente is te laat ingediend!" roept de appellant in de beroepsprocedure over een bestemmingsplan. [...]

  → lees meer
 • 10-06-2015

  Je bestemmingsplan kan nog steeds kopje onder gaan als je cruciale stukken niet ter inzage legt

  [...] welke Awb-artikelen kunnen als reddingsboeien fungeren wanneer deze fout toch is gemaakt? Vorige week kende de Afdeling geen enkele genade voor een bestemmingsplan. De voorbereiding van dit plan [...]

  → lees meer
 • 29-05-2015

  Beter een ‘verre’ appellant, dan een slechte buur

  [...] over het Bouwbesluit zijn nauwelijks te duchten Wanneer de technische kwaliteit van je bouwplannen in de procedure voor de omgevingsvergunning ter discussie wordt gesteld, dan hoop ik [...]

  → lees meer
 • 20-05-2015

  Prutswerk met bestemmingsplannen kan leiden tot succesvolle schadeclaims

  [...] is geen vrijbrief voor fouten met ruimtelijke besluiten Fatale fouten in een bestemmingsplan worden resoluut afgestraft door onze hoogste bestuursrechter (hoewel de [...]

  → lees meer
 • 06-02-2015

  Is het relativiteitsvereiste in strijd met onze mensenrechten?

  [...] hoever reikt jouw recht op een eerlijk proces? ‘Een eerlijk proces! Verdomd, dat is een van onze mensenrechten! Ik heb daarom recht op een reële toegang tot de rechter. Ook wanneer ik beroep [...]

  → lees meer
 • 20-01-2015

  Handleiding transformatie binnenplanse naar buitenplanse afwijking in de bezwaarfase

  [...] beslistermijn van bezwaar wanneer je de uitstelmogelijkheden niet benut Tja, het komt wel eens voor dat je voor een omgevingsvergunning de kaders van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid in [...]

  → lees meer
 • 16-01-2015

  Kneuterdijk-tip! Nieuwe beroepsgronden in hoger beroep zijn lege hulzen

  [...] van State gunt nieuwe beroepsgronden in hoger beroep geen blik waardig Je verleent (namens B&W) een omgevingsvergunning (milieu) voor een veehouderij. ‘Foute boel,’ aldus een appellant. ‘Die [...]

  → lees meer
 • 02-07-2014

  Handige gerechtelijke procesweetjes bij de bestuurlijke lus

  [...] ‘gevecht’ moet plaatsvinden vóór de tussenuitspraak Vandaag heeft onze hoogste bestuursrechter nog eens een aantal spelregels uitgelegd die een appellant in acht moet nemen nadat de [...]

  → lees meer
 • 16-04-2014

  Tip: hoe kun je als concurrent de drempel van de relativiteitseis in ruimtelijke procedures overwinnen?

  [...] & visies kunnen belangen van concurrenten eerder beschermen dan regeltjes uit ruimtelijke wetten of verordeningen Als concurrent schiet je tegenwoordig vaak met losse flodders wanneer je een [...]

  → lees meer
 • 26-03-2014

  Simpele omgangsvormen geven je handvatten voor betere ruimtelijke besluiten

  [...] privaatrechtelijke inspanningsafspraken zich verhouden tot publiekrechtelijke eisen Gemeenteraden of colleges van B&W, doe wat je zegt! Doe je dat toch niet, geef dan in ieder geval aan waarom [...]

  → lees meer
 • 19-03-2014

  Nieuwe kozijnen plaatsen? Is dit nou gewoon onderhoud of vergunningplichtig?

  [...] een kwestie van: gaat er een deurtje dicht, dan gaat er een raampje open Als je denkt dat je onder het ‘Wabo-tijdperk’ zomaar je kozijnen kunt vervangen, dan moet je maar eens goed het Besluit [...]

  → lees meer
 • 12-03-2014

  Geen twijfel meer mogelijk: bestemmingsplannen kunnen onze karakteristieke panden beschermen

  [...] doet wat de wetgever nalaat Je hebt in je gemeente een aantal gebouwen staan die weliswaar nog geen monumentale status hebben, maar die toch karakteristiek zijn in een bepaalde omgeving. [...]

  → lees meer
 • 12-02-2014

  Waarom je het verhalen van kosten van bestuursdwang niet mag onderschatten!

  [...] voor een kostenverhaalsbeschikking Wil je kosten van bestuursdwang op een overtreder verhalen? Dan is deze uitspraak van onze hoogste bestuursrechter absoluut de moeite waard om in je [...]

  → lees meer
 • 07-02-2014

  Beleids- en beoordelingsvrijheid van een binnenplanse afwijking verdwijnt als sneeuw voor de zon na de fatale termijn

  [...] voor een binnenplanse afwijking kun je na afloop van de ‘fatale termijn’ niet nog even toetsen aan de voorwaarden die hieraan in het bestemmingsplan zijn gesteld. Althans, voor zover in [...]

  → lees meer
 • 05-02-2014

  Opvallende bewijslastomkering! Eigenaren moeten aantonen dat hun ‘gevaarlijke’ bouwwerken ongevaarlijk zijn

  [...] eist, bewijst. Dat geldt ook voor jou wanneer je (namens B&W) handhavend wil optreden tegen een - vermeende - overtreding van de regeltjes voor bestaande bouw uit het Bouwbesluit 2012 en de [...]

  → lees meer
 • 29-01-2014

  Slimme regels in je bestemmingsplan besparen een initiatiefnemer veel tijd en kosten!

  [...] goed het instrument van een milieueffectrapportage ook is, vaak zit een initiatiefnemer niet te wachten op de extra proceduretijd en -kosten van dit ‘extra’ milieuonderzoek. Initiatiefnemers [...]

  → lees meer
 • 29-01-2014

  Ik ben al 5 jaar bezig met bezwaar en beroep! Mag ik effe 1000 euro vangen?!

  [...] je met een gemeente overhoop ligt over - bijvoorbeeld - een handhavingsbesluit of een omgevingsvergunning, dan moet uiteindelijk de rechter vaststellen wat de rechten en plichten in deze [...]

  → lees meer
 • 15-01-2014

  Milieuorganisaties en direct omwonenden zijn de laatste hoeders voor beschermde natuur, dieren en planten

  [...] vaak wordt er niet door tegenstanders van een ruimtelijk plan de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet in de strijd gegooid? Soms omdat ze zich oprecht zorgen maken over beschermde [...]

  → lees meer
 • 23-10-2013

  Rechtsbescherming tegen weigering vaststellen bestemmingsplan kan voor een aanvrager een vervelende bijsmaak hebben

  [...] een gemeenteraad nou een bestemmingsplan vaststelt of weigert vast te stellen, dat is voor de beroepsmogelijkheden één pot nat (artikel 6:2 onder a Awb). In beide gevallen kun je dit besluit [...]

  → lees meer
 • 02-10-2013

  Sta stil bij de parkeerellende die je bestemmingsplan kan veroorzaken! Een hele korte 'parkeerhandleiding'

  [...] bij het maken van een bestemmingsplan wat precies de parkeerbehoefte is van het gewenste initiatief. Niemand zit immers te wachten op foutparkeerders of (zogenaamd) ‘zoekverkeer’. [...]

  → lees meer
 • 13-09-2013

  Zegt het vaststellingsbesluit van je bestemmingsplan niets over de ondergrond die je hebt gebruikt? ‘No worries!’

  [...] je een bestemmingsplan door de gemeenteraad laat vaststellen, dan laat je de raad natuurlijk op de eerste plaats het bestemmingsplan zelf aftikken. Verder moet de raad een besluit nemen of [...]

  → lees meer
 • 09-09-2013

  Vermeend horen, zien en zwijgen van een toezichthouder leidt nooit tot een succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel

  [...] berging is wel zonder bouwvergunning gebouwd, maar de gemeente zei dat de berging was toegestaan. En tijdens een controle zei die toezichthouder ook niets over die berging!’ Aldus een [...]

  → lees meer
 • 06-09-2013

  Toezichthouders mogen soms ook zonder machtiging tegen de wil van de bewoner een huis binnen

  [...] bent toezichthouder en je hebt uit betrouwbare bronnen vernomen dat er in een woning een hennepkwekerij zit. En dit leidt ook nog eens tot een acute brandgevaarlijke situatie. B&W hebben daarom [...]

  → lees meer
Auteurs
Ordito bestaat sinds 2005 en staat voor Resultaat in Recht en Ruimte. Wij zijn een stedenbouwkundig adviesbureau én detacheringsbureau. Wij bieden advies over recht en ruimte aan overheid, bedrijven en particulieren, detachering en bemiddeling in het ruimtelijk domein en begeleiden en opstellen van ruimtelijke plannen en projecten. We ondersteunen en adviseren onze opdrachtgevers in brede ruimtelijke ontwikkeling, handhaving, bouwzaken, juridische zaken, interim-management en het opstellen van ruimtelijke plannen.

Neem contact op