Hoofdpartners

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Pels Rijcken behoort tot de top van advocaten- en notarissenkantoren in Nederland. Met ruim 300 betrokken advocaten, notarissen en professionals lossen zij al meer dan 45 jaar grote actuele vraagstukken op die niet alleen juridisch ingewikkeld zijn, maar ook complex vanwege hun maatschappelijke impact. Met de landsadvocaat in huis behoort de Nederlandse Staat tot hun cliënten, net als tal van provincies, gemeenten, toezichthouders en grote (inter)nationale ondernemingen. Het omgaan met politieke gevoeligheden en verschillende belangen zit hen daarom in de genen. De sectie Ruimte & Milieu bestaat uit een team van 20 advocaten die gespecialiseerd zijn in het Omgevingsrecht. Zij zijn dagelijks bezig met de juridische consequenties van keuzes in het ruimtegebruik. Daarbij staan ze naast de cliënt om samen met hen tot de beste oplossing te komen.
→ lees meer

Stibbe

Stibbe is een full-service kantoor van advocaten en notarissen en behoort tot de beste van Nederland. Wereldwijd heeft Stibbe meer dan 350 advocaten, waarvan 79 partners. Stibbe legt zich toe op complexe juridische vraagstukken en heeft onder andere uitgebreide expertise op het gebied van het bestuurs- en omgevingsrecht. De praktijkgroep Bestuursrecht is met ruim 23 advocaten één van de grootste praktijkgroepen van Nederland. De praktijkgroep heeft uitgebreide expertise op het gebied van het algemeen bestuursrecht, het omgevingsrecht en het bijzonder bestuursrecht. De praktijkgroep adviseert zowel bedrijven als overheidsorganisaties en voert waar nodig bestuursrechtelijke en civiele procedures.

Via Stibbeblog houden wij u op de hoogte van een breed scala aan informatie over ontwikkelingen binnen Environment and Planning, Public Law en Commercial Litigation.

→ lees meer

AKD

Korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak.

​​​​​​​​​Dat is het kenmerk van ons kantoor; AKD. Met bijna 250 bevlogen advocaten, notarissen en belastingadviseurs zijn wij wat je noemt een groot kantoor. Thuis in vrijwel alle rechtsgebieden, met oprechte belangstelling voor uw organisatie, uw branche en uw omgeving. Zodat we als het er op aankomt, elk facet van een vraagstuk kunnen doorgronden. Zowel nationaal als internationaal.

→ lees meer

Straatman Koster advocaten

Als nichekantoor is Straatman Koster gespecialiseerd in het vastgoedrecht, het aanbestedingsrecht en omgevingsrecht in de ruimste zin van het woord. Doordat wij met beide benen midden in de vastgoedbranche staan, kunnen wij u een optimale dienstverlening bieden en daarmee uw belangen zo optimaal mogelijk behartigen. Ons team van advocaten opereert in de top van de markt van kantoren die gespecialiseerd zijn in project-en gebiedsontwikkeling. De kennis en ervaring van onze advocaten reikt verder dan de vastgoedsector alleen; wij hebben onze cliënten in uiteenlopende sectoren.
→ lees meer
 

Partners

't Regthuys

't Regthuys kent een sterk gespecialiseerde praktijk op het gebied van overheidsaansprakelijkheid (onteigeningen, planschade en nadeelcompensatie) en landelijk vastgoed (water, monumenten, landgoederen). Tot de brede kring van opdrachtgevers behoren overheden, particuliere eigenaren van landgoederen en monumenten, agrariërs en natuurorganisaties uit het hele land. Wij kunnen u op deze gebieden op verschillende manieren van dienst zijn: als advocaat, als arbiter of bindend adviseur, of als onafhankelijk voorzitter/-jurist van een adviescommissie.
→ lees meer

BestemmingsPlanBezwaar

BestemmingsPlanBezwaar is een initiatief van Advocatenkantoor Zwinkels met als doel zowel particulieren als professionals in de bouw te helpen bij het oplossen van juridische problemen met bestemmingsplannen. BestemmingsPlanBezwaar biedt snel, kwalitatief hoogwaardig juridisch advies over bestemmingsplannen en vergunningen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld duidelijk wat de snelste route is om bouwprojecten, hoewel in strijd met het bestemmingsplan, toch mogelijk te maken.
→ lees meer

BügelHajema Adviseurs

BügelHajema Adviseurs is een allround adviesbureau voor ruimtelijke ordening en milieu en behoort met ruim 100 medewerkers tot de grote onafhankelijke ruimtelijke adviesbureaus van ons land, met vestigingen in Assen, Amersfoort en Leeuwarden.
→ lees meer

Cees Advocaten N.V.

Cees Advocaten is een topkantoor in Haaglanden en actief op het gebied van ondernemingsrecht en vastgoed. Cees is de grootste insolventiespecialist van Zuid-Holland en toonaangevend op het gebied van arbeidsrecht, tuinbouw en energie. Cees levert juridisch vakwerk van het hoogste niveau en schuwt een stevige confrontatie niet. Cees gaat tot het uiterste om uw zorgen weg te nemen en het beste resultaat voor u te bereiken. Cees staat dag en nacht voor u klaar en staat altijd paraat voor het geval dat dit nodig is. Just in case.
→ lees meer

Damsté advocaten - notarissen

Damsté advocaten – notarissen is een full-service kantoor met een scala aan specialisaties. Zo is Damsté onder meer gespecialiseerd in (Europees) bestuursrecht, omgevingsrecht, planschade, onteigening en overheidsaansprakelijkheidsrecht, maar beschikt ook op vele andere gebieden over expertise. Ze werken iedere dag met meer dan 50 advocaten en notarissen aan de meest uiteenlopende vragen van klanten en denken daarbij graag vooruit. Ze houden bij hun oplossingen niet alleen rekening met uw belangen van vandaag, maar dragen ook bij aan uw ambities van morgen. En overmorgen. Damsté advocaten - notarissen: oprecht het best.
→ lees meer

De Voort Advocaten | Mediators

Advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators is een advocatenkantoor dat uitblinkt op het gebied van juridische dienstverlening. Onze 25 advocaten en het ondersteunend personeel vormen een sterk, gedreven team. Samen werken we snel, accuraat en doelgericht om onze klanten maximaal te ondersteunen.
→ lees meer

Expertisecentrum Regelgeving Bouw

Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) is een onafhankelijk expertisecentrum dat markt en overheid ondersteunt bij het interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving. Met fundamentele en gedetailleerde kennis trachten wij een coherente bijdrage te leveren aan een betere interpretatie, toepassing en ontwikkeling van de bouwregelgeving.
→ lees meer

Geregeld BV

Geregeld BV adviseert overheden, bedrijven en vastgoedeigenaren op het gebied van handhaving, bouwregelgeving, vergunningverlening, omgevingsrecht en kwaliteit van de bestaande bouw.
→ lees meer

Holla Advocaten

Wij zijn Holla Advocaten. Bij Holla Advocaten nemen we het graag persoonlijk. Dat betekent dat we écht betrokken zijn bij uw zaak en uw belang altijd voorop stellen. We hebben oog voor de mens achter de zaak en bieden u naast professionele juridische bijstand ook advies. Of u nu een grote onderneming hebt, een MKB-bedrijf runt, tot de overheid behoort, een not-for-profitorganisatie of zorginstelling bent of particulier.
→ lees meer

Houthoff

Houthoff heeft een zeer gespecialiseerde en onafhankelijke praktijkgroep Environment & Planning. Deze praktijkgroep is voortdurend werkzaam in belangrijke ruimtelijke ordenings- en milieuzaken. Wij bestrijken het hele werkveld en vallen op door deelname aan complexe en zeer gevoelige kwesties, zoals de ontwikkeling van nieuwe wetgeving en de behandeling van precedentscheppende en publicitair gevoelige kwesties. Houthoff´s praktijkgroep Environment & Planning heeft een sterke en langdurige reputatie in geschillenbeslechting, waarbij wij regelmatig grote bedrijven en overheidsinstanties bijstaan bij de rechtbanken en de Raad van State.
→ lees meer

Kennedy van der Laan

Kennedy Van der Laan, opgericht in 1992, is een zelfstandig advocatenkantoor in Amsterdam met honderd advocaten en notarissen. Topadvocatuur zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Met kwaliteit voorop, pragmatisch en innovatief samenwerken. Zowel nationaal, als internationaal. Ons team Ruimtelijke ordening en Milieu adviseert bouwondernemingen en projectontwikkelaars, woningcorporaties, overheden, instellingen en particulieren over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhaving. Waar nodig wordt door middel van procedures de juridische strijd aangegaan. Ook staan onze specialisten bedrijven bij op milieurechtelijk terrein, variërend van vergunning- tot handhavingskwesties.
→ lees meer

Loyens & Loeff

Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanneer u in of via Nederland, België, Luxemburg of Zwitserland zaken doet. Met onze vestigingen in de Benelux en Zwitserland en kantoren in de belangrijke financiële centra kunt u wereldwijd rekenen op een persoonlijk advies van een van onze 900 adviseurs. Dankzij onze full-service praktijk, specifieke sectorbenadering en diepgaande kennis van de markt, begrijpen onze adviseurs precies waaraan u behoefte heeft.
→ lees meer

LXA The Law Firm

LXA The Law Firm staat voor een snelle en doelgerichte aanpak en doet uitsluitend waar we goed in zijn. Wij denken niet in dossiers, maar in cliënten. Uitsluitend het beste resultaat voor de cliënt staat voorop. We realiseren ons dat hierin fiscale, financiële, commerciële en strategische aspecten een belangrijke rol spelen. Het team Overheid en Vastgoed hebben ruime ervaring in het veld.

→ lees meer

Nieman Kwaliteitsborging

Nieman Kwaliteitsborging: oog voor kwaliteit Momenteel is er een professionaliseringsslag gaande in de bouw: de focus verschuift van het verkrijgen van een vergunning naar het kunnen aantonen dat het project de vooraf overeengekomen kwaliteit heeft. Meer verantwoordelijkheid dus voor eigen kwaliteit. Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, is dit straks de dagelijkse werkelijkheid. Nieman Kwaliteitsborging heeft oog voor kwaliteit. We helpen om de verantwoordelijkheid die u krijgt als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zichtbaar te maken en om uw organisatie daarop voor te bereiden.
→ lees meer

Nysingh

Bij Nysingh werken ruim 90 advocaten en notarissen voor klanten binnen en buiten de regio. Onze juristen zijn ieder expert op hun eigen gebied en zijn als geen ander in staat de complexiteit van de huidige regelgeving te doorgronden. En omdat juridische vraagstukken zelden beperkt blijven tot één rechtsgebied, werken onze specialisten hecht samen. Die intensieve samenwerking biedt ons een brede blik op mogelijke oplossingen. Met gebundelde expertise en een branchegerichte focus adviseren wij onder andere sectoren als de Overheid, de Zorg, Food & Agri en Onderwijs.
→ lees meer

Ordito

Ordito bestaat sinds 2005 en staat voor Resultaat in Recht en Ruimte. Wij zijn een stedenbouwkundig adviesbureau én detacheringsbureau. Wij bieden advies over recht en ruimte aan overheid, bedrijven en particulieren, detachering en bemiddeling in het ruimtelijk domein en begeleiden en opstellen van ruimtelijke plannen en projecten. We ondersteunen en adviseren onze opdrachtgevers in brede ruimtelijke ontwikkeling, handhaving, bouwzaken, juridische zaken, interim-management en het opstellen van ruimtelijke plannen.
→ lees meer

Overwater

Overwater Grondbeleid Adviesbureau is in heel Nederland actief en werkt zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied. Onze grondzakendeskundigen en juristen taxeren, geven strategische adviezen over grondbeleid, en maken deel uit van schade- en deskundigencommissies van rechtbanken en gerechtshoven. Zij zijn tevens betrokken bij arbitrages en bindende adviezen.
→ lees meer

Poelmann van den Broek Advocaten

Deftige juristen met dure praatjes? Niet bij Poelmann van den Broek. Wij zijn de stoere strijders onder de advocaten, al ruim 40 jaar. We beheersen onze specialismen tot in de puntjes. Onze klanten zijn hoofdzakelijk ondernemers. Servicegebied Omgeving & Overheid is gespecialiseerd in het bijstaan en begeleiden van ondernemers op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, milieuregelgeving en overeenkomsten en geschillen met de overheid. Zo snel mogelijk de schop de grond in, dat is ons devies. Maar ook als nadien blijkt dat één en ander niet loopt zoals gehoopt, zullen de advocaten van Poelmann van den Broek u met hart en ziel bijstaan.
→ lees meer

Pot Jonker advocaten

Pot Jonker Advocaten N.V. is een van de grote kantoren in Haarlem. De geschiedenis van ons kantoor begint al in de jaren dertig van de vorige eeuw, als Hendrik Jan Pot zich vestigt als advocaat in Haarlem. De gedreven Pot verwerft groot aanzien binnen de Haarlemse balie en neemt in 1950 een van de eerste vrouwelijke advocaten in dienst. In 1986 fuseert het kantoor van Pot met het eveneens gerenommeerde kantoor Jonker c.s. We zijn trots op onze wortels en houden onze goede naam hoog. We weten wat er speelt, kennen de juiste mensen en kanalen. Zo kunnen we op een zeer efficiënte manier naar de beste oplossing voor uw zaak zoeken. Wij houden van korte lijnen, snel schakelen, zijn makkelijk bereikbaar en hebben een hoge kwaliteit voor concurrerende tarieven. Dat is waar we ons in onderscheiden. Pot Jonker Advocaten is aangesloten bij Netlaw, een landelijk samenwerkingsverband van zeventien geselecteerde advocatenkantoren.
→ lees meer

Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV Legal Consultancy is onderdeel van Royal HaskoningDHV, een onafhankelijk advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau. Royal HaskoningDHV Legal Consultancy is een professionele en enthousiaste groep nationaal en internationaal opererende juridische topexperts voor complexe (gebieds)ontwikkelingsprojecten in de breedste zin van het woord. Wij denken in mogelijkheden en bieden zowel privaat- als publiekrechtelijke oplossingen, vaak in nauwe samenwerking met collega's in andere disciplines (technisch, financieel, procesmatig, inhoudelijk).
→ lees meer

Ruimtemeesters

Ruimtemeesters is in Nederland hét bureau dat de publieke en private sector voorziet van antwoorden op ruimtelijke en juridische vraagstukken en capaciteitsproblemen. Wij bieden overheden, ondernemers en particulieren praktische en effectieve oplossingen binnen de vakgebieden ruimtelijke ordening, bouwkunde, milieu, bestuurs- en privaatrecht. Onze oplossingen reiken van kennisdeling en advisering op juridisch, bouwkundig en planologisch gebied tot en met het werven, selecteren en plaatsen van de juiste personele capaciteit (tijdelijk of vast). Wij bieden direct toegang tot een netwerk van ervaren en kundige omgevingsspecialisten en -regisseurs. Dat, gecombineerd met onze integrale dienstverlening van initiatief- tot en met uitvoeringsfase, maakt Ruimtemeesters tot meedenkend én meewerkend partner in het fysieke domein.

→ lees meer

Soppe Gundelach Witbreuk advocaten

Soppe Gundelach Witbreuk advocaten is een nichekantoor op het gebied van het omgevingsrecht. Wij combineren hoge kwaliteit van dienstverlening met to-the-point oplossingen voor onze cliënten. Wij staan voor betrokkenheid en adviseren en denken mee op strategisch niveau. Ook bieden wij een goede prijs-kwaliteitverhouding.
→ lees meer

Tonnaer

Door de combinatie van juridische, beleidsmatige, planologische en stedenbouwkundige kennis en ervaring en de expertise op het terrein van de digitale informatie is juridisch adviesbureau Tonnaer Adviseurs in omgevingsrecht dé partner in de advisering voor overheden, bedrijven, instellingen en particulieren.
→ lees meer

Van Benthem & Keulen

Van Benthem & Keulen is het toegankelijke topkantoor met 80 juridische professionals in advocatuur en notariaat. Wij zijn een ambitieus full-service kantoor en richten ons op grote en middelgrote ondernemingen en instellingen. Wij zijn sterk vertegenwoordigd in de financiële, onderwijs-, overheids-, retail- en zorgsector. Particulieren zijn wij graag van dienst op het gebied van familie- & erfrecht. Ons kantoor is actief lid van SCG Legal, een internationaal netwerk van 148 advocatenkantoren in 82 landen. Wij zijn gevestigd in Utrecht. Wij maken hoogwaardige dienstverlening toegankelijk door vanDienst: een uniek serviceconcept met onder meer permanente nascholing, modelcontracten, een kosteloze helpdesk en prijszekerheid vooraf. Onze dienstverlening is pro-actief en gericht op praktische oplossingen
→ lees meer

Van der Feltz advocaten

Van der Feltz advocaten biedt hoge kwaliteit in juridische dienstverlening. Er wordt geadviseerd en geprocedeerd over zaken op het terrein van het bestuursrecht, burgerlijk recht en strafrecht, met speciale aandacht voor het snijvlak van die rechtsgebieden. Mede daarom treden de gespecialiseerde en ervaren advocaten vaak op in kwesties waarbij een of meer overheden zijn betrokken.
→ lees meer

Weebers Vastgoed Advocaten

Weebers Vastgoed Advocaten N.V. is een advocatenkantoor gespecialiseerd in vastgoed-gerelateerde vraagstukken, van zowel civiele- als bestuursrechtelijke aard. Van onderhandelingen, via contractvorming tot realisatie en verder. Het omgevingsrecht in al zijn facetten is onderdeel van onze expertise. Wij zijn werkzaam voor het bedrijfsleven, gemeenten en woningcorporaties.
→ lees meer

Partner worden

Bent u op zoek naar manieren om nieuwe partijen te benaderen, door middel van uw adviezen en kennis over het Omgevingsrecht?

Lees meer