Over Omgevingsweb

Omgevingsweb is een onafhankelijk platform waar professionals kennis en ervaringen uitwisselen over de fysieke leefomgeving. De stad en haar omgeving zullen de komende jaren ingrijpend veranderen als gevolg van het klimaatakkoord van Parijs en verdere uitrol van de energietransitie, hergebruik van afval en andere materialen in een circulaire economie, een leefbare stad die rekening houdt haar burgers en smart cities die gebruik maken van de technologische ontwikkelingen. Op een kritische en onafhankelijke manier wordt bericht gegeven van de actualiteiten binnen het omgevingsrecht.

Bereik van Omgevingsweb

Thumbnail

Ook is het voor iedereen in het veld mogelijk om mee te discussiëren op de website bijvoorbeeld via het forum of social media kanalen als de Omgevingsweb LinkedIn groep .

Toegang tot alle actualiteiten en discussies is vrij toegangelijk voor een ieder in het vakgebied. Professionals die dieper en actiever op de materie willen ingaan kunnen lid worden van Omgevingsweb Professional.

Omgevingsweb is een initiatief van Berghauser Pont. Andere kennisportals van Berghauser Pont zijn Sociaalweb (sociaal domein) en Privacyweb.