Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

De kennisportals van Berghauser Pont

PONT | Omgeving (voorheen Omgevingsweb) is het grootste onafhankelijk platform over de fysieke leefomgeving, waar je kennis kunt opdoen, vragen kunt stellen en ervaringen met vakgenoten kunt uitwisselen. Professionals vinden hier in één platform inzicht, inspiratie, interactie en overzicht. 

PONT | Omgeving is onderdeel van de Berghauser Pont Mediagroep (BPM). BPM is 20 jaar geleden gestart als digitale uitgeverij en al 15 jaar een toonaangevende opleider. Wij trainen per jaar honderden gemeenten en bedrijven, ambtenaren en professionals op het gebied van ruimtelijke leefomgeving, milieuwetgeving, sociaal domein, data en compliance vraagstukken.

PONT | Omgeving is ontstaan vanuit ‘Omgevingsvergunning.com’; een website en dagelijkse nieuwsbrief over omgevingsvergunningen, opgericht door Elise Kort. Elise Kort en Berghauser Pont Mediagroep zijn in 2012 een samenwerking aangegaan (Lees meer). Omgevingsvergunning.com werd Omgevingsweb en onder die naam zijn de portal en het ledenbestand flink doorgegroeid en is de focus verbreed naar de gehele fysieke leefomgeving.

PONT | Omgeving wil een bijdrage leveren aan de uitwisseling van kennis en ideeën over een duurzame en leefbare samenleving. Nederland staat voor een grote woningbouwopgave, tot 2030 moeten er een miljoen woningen worden gebouwd. Tegelijkertijd raken steden steeds voller: meer bewoners, meer verkeer en meer toerisme. Maar is er ook in een aantal regio’s sprake van krimp en leegstand. Vaststaat dat onze leefomgeving de komende jaren verder zal transformeren als gevolg van het hergebruik van afval en andere materialen in een circulaire economie, en door verdergaande technologische ontwikkeling. Uiteindelijk is het doel een leefbare omgeving te creëren, zowel in de stad als daarbuiten, die rekening houdt met al haar inwoners.


Redactionele Ambitie

PONT | Omgeving wil een bijdrage leveren aan de uitwisseling van kennis en ideeën over een duurzame, inclusieve en leefbare samenleving. Steden raken steeds voller: meer bewoners, meer verkeer en meer toerisme.

De leidende principes voor de redactie zijn dat de kwaliteit altijd doorslaggevend is, dat we samenwerken met de beste experts uit het veld, zoveel mogelijk perspectieven laten zien en dat we zowel een platform zijn voor uitwisseling van kennis als inhoudelijke discussie.

PONT | Omgeving richt zich op de volgende redactionele pijlers: ruimtelijke ordening, grond en vastgoed, bouwen, milieu en natuur, duurzaamheid en energie, water, stedelijk beheer en infrastructuur, wonen en werken en bestuursrecht en handhaving.

 

Overzicht, inzicht, inspiratie en interactie

De ene keer wil je snel op de hoogte zijn van wat er speelt, een andere keer wil je meer de diepte in en weten hoe het echt zit. We streven ernaar de kennis zo toegankelijk mogelijk te brengen, afgestemd op jouw specifieke informatiebehoefte. Of dat nu overzicht, inzicht, inspiratie of interactie is. Daarom is PONT | Omgeving opgebouwd uit meerdere producten:

 

 • De nieuwsbrieven
  Met de gratis nieuwsbrief van PONT | Omgeving ben je altijd als eerste op de hoogte van wat er speelt in jouw vakgebied.
 • De dossiers
  Voor relevante actuele onderwerpen ontwikkelen wij dossiers, waar alle informatie overzichtelijk is gerangschikt. Hier vind je onder meer relevante achtergrondartikelen, beleidsstukken, publicaties en jurisprudentie over een bepaald thema. Op PONT | Omgeving zijn wel 50 dossiers te vinden.
 • De Kennisbank
  Hier vind je alle relevante publicaties, rapporten, jurisprudentie en boeken over jouw vakgebied. De kennisbank is deels gratis toegankelijk en deels betaald. Indien je gebruik maakt van het PRO lidmaatschap heb je onbeperkt toegang tot de database met meer dan 7.000 jurisprudentiesamenvattingen op alle terreinen van het omgevingsrecht. Bovendien geeft dit toegang tot alle digitale boeken van Berghauser Pont Publishing.
 • Magazines
  PONT | Omgeving brengt regelmatig digitale magazines uit waarin verschillende experts hun licht laten schijnen over een actueel topic.
 • Vraag & Antwoord
  Wanneer je een prangende vraag heeft, kun je deze voorleggen aan een van onze experts.
 • LinkedIn groep
  Op onze linkedIn-groep kun je direct in contact komen met 10.000 vakgenoten.
 • Cursussen, opleidingen en evenementen
  Samen met de PONT Academy biedt PONT | Omgeving jaarlijks zo’n 300 opleidingen op het gebied van leefomgeving en duurzaamheid. Daarvan is het merendeel gecertificeerd bij verschillende beroepsorganisaties en registers.
 • Test Jezelf
  Test uw huidige kennis in de Test Jezelf quizzen. Een gratis tool waarmee je jouw eigen kennis kunt testen en verder ontwikkelen.
 • Boekenwinkel
  In de PONT | Omgeving boekenwinkel vind je het meest complete overzicht van boeken over de fysieke leefomgeving.

 

Berghauser Pont Mediagroep

PONT | Omgeving is onderdeel van de Berghauser Pont Mediagroep (BPM). BPM staat voor professionals met een hart voor de publieke zaak. Of het nu gaat om het ontwikkelen van je kennis en vaardigheden, het in contact komen met gelijkgestemden of een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke discussies.

De kennisportals vormen de spil van de Berghauser Pont Mediagroep. Dit is de centrale plek waar professionals kennis opdoen, vragen stellen en met elkaar in discussie treden. Iedere maand zijn ruim 150.000 professionals hier op zoek naar informatie, inspiratie en overzicht. Daarmee vormen we een belangrijke brug tussen kennis en praktijk.

Andere kennisportals van BPM:

PONT | Klimaat is op 1 januari 2021 gelanceerd (toen; Klimaatweb). Met deze kennisportal ambiëren wij een bijdrage te leveren aan het streven naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Met de nog lange weg te gaan om niet alleen de broeikasgassen af te vangen en de uitstoot te verminderen, maar tevens om onze consumptiepatronen te veranderen en een circulaire samenleving en economie op gang te brengen, achten wij het hoog tijd dat er een plek kwam om alle informatie over deze belangrijke ontwikkelingen bij elkaar te zetten. Alle aspecten en sectoren die een rol spelen binnen deze transitie komen aan de orde; van klimaatverandering en duurzame energie tot mobiliteit, circulariteit, consumptie, industrie, gebouwde omgeving en landbouw.

PONT | Zorg&Sociaal wil een bijdrage leveren aan de discussie rondom positieve gezondheidszorg en een inclusieve samenleving. Uitgangspunten daarbij zijn een eerlijke verdeling van lasten, deelname van zo veel mogelijk mensen aan de arbeidsmarkt, ook die met een beperking, en effectieve hulp aan kwetsbare groepen, zoals jongeren. In combinatie met een steeds ouder wordende bevolking vraagt dit om een ingrijpende aanpassing van de manier waarop we leven en wonen. Almaar groeiende zorgkosten vragen bovendien om een aanpassing van ons zorgstelsel waarbij kwalen worden voorkomen, of in een eerder stadium worden geconstateerd en verholpen. Nieuwe technologieën als blockchain, robotisering en machine learning kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

PONT | Data&Privacy is de kennisportal over privacy en gegevensbeveiliging. Technologie heeft grote invloed op de manier waarop we leven en op onze leefomgeving. De digitalisering brengt allerlei mogelijkheden om dit efficiënter te organiseren, denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Maar hoe wordt in een data gedreven wereld omgegaan met onze persoonlijke en vertrouwelijke gegevens? Deze enorme hoeveelheden data vragen om nieuw beleid. Met wie worden deze gedeeld, en wat wordt hier vervolgens mee gedaan? Met de GDPR (general data protection regulation) is de eerste belangrijke stap gezet die de Europese burger het recht geeft dit inzichtelijk te krijgen, en controle uit te oefenen over zijn eigen data.