Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Kort, Elise

 

Kort, Elise

Elise Kort verzorgt de dagelijkse nieuwsvoorziening van Omgevingsweb. Bij de invoering van de Wabo is zij verkozen tot Wabo'er van het jaar.

Elise Kort heeft aan de wieg gestaan van PONT | Omgeving. Zij werkte in 2008 als adviseur bouwvergunningen bij een gemeente en in die rol ontdekte zij dat er online niets te vinden was op het gebied van bouwvergunningen. Ze startte de website Omgevingsvergunning.com waarop zij alle informatie over omgevingsvergunningen plaatste. Daarnaast verzorgde zij een dagelijkse nieuwsbrief waarin al het nieuws gedeeld werd. Haar ambitie was om de veelal ingewikkelde juridische stukken begrijpelijk en leesbaar te maken voor een grote doelgroep. Dit voldeed aan een grote behoefte en de website en het aantal leden groeide snel, helemaal toen in 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking trad.

Elise realiseerde zich dat het geheel te groot werd voor haar alleen en dat zij om de website en nieuwsbrief te laten groeien, de samenwerking met anderen aan moest gaan. Rond die tijd kwam Berghauser Pont op de lijn. De boeken en cursussen van Berghauser Pont sloten perfect aan bij de website en nieuwsbrief van Omgevingsvergunningen.com. Een intensieve samenwerking werd gestart.

De samenwerking verliep prettig en in 2012 werd Omgevingsvergunning.com omgedoopt tot Omgevingsweb. Onder de naam Omgevingsweb is de portal en het ledenbestand flink doorgegroeid en is de focus verbreed naar de gehele fysieke leefomgeving.

Anno 2023 is de naam gewijzigd naar PONT | Omgeving en is Elise nog steeds betrokken; met haar kennis vanuit de praktijk levert zij als adviseur een waardevolle bijdrage aan de redactie van PONT | Omgeving.