Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Zuid-Holland wil meer woningen bouwen met hulp minister De Jonge

Zuid-Holland wil dat er nog 12.000 extra woningen worden gebouwd, bovenop de bestaande afspraken. Het provinciebestuur van Zuid-Holland doet dit op dringend verzoek van minister De Jonge. In een brief schrijft Gedeputeerde Staten dat er hulp nodig is om de woningen echt te laten bouwen.

Provincie Zuid-Holland 8 mei 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Zuid-Holland gaat op zoek naar flink meer woningbouwplannen in de provincie. Ook de plancapaciteit wordt namelijk uitgebreid om vertraging en planuitval op te vangen. De bedoeling is om bestaande plannen voor 15.000 woningen sneller uit te voeren. Daarnaast zijn extra plannen nodig voor nog eens 34.000 woningen. Op korte termijn moet het aantal aanvaarde plannen zo optellen tot zo’n 273.000 woningen. Dat is een enorme opgave, het provinciebestuur vraagt tijd van de minister om die plannen te bespreken en te beoordelen. De grens die daarbij wordt gebruikt voor een betaalbaar koophuis gaat omhoog van €355.000 naar €390.000.

Hulp nodig

Minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge en Gedeputeerde Staten zijn in gesprek over de aanpak van de wooncrisis. Zuid-Holland komt de minister in een reactie tegemoet, maar heeft ook zijn hulp nodig. Dat staat in een brief van Gedeputeerde Staten aan de minister (1).

De provincie wil dat twee derde van die nieuwe woningen ook betaalbaar zijn. Veel mensen hebben niet genoeg geld voor een dure koop- of huurwoning. Zo vraagt de provincie bij het verhogen van de grens voor betaalbare koopwoningen, hoe ervoor te zorgen dat ook minder dure woningen gebouwd worden.

Daarnaast willen Gedeputeerde Staten hulp om genoeg sociale huurwoningen mogelijk te maken. Ruim de helft van alle Zuid-Hollandse huishoudens komt hiervoor in aanmerking, daarom zijn 100.000 nieuwe sociale huurwoningen nodig. De provincie wil dat die woningen eerlijk verdeeld worden over heel Zuid-Holland en vraagt de minister mee te denken hoe dat mogelijk te maken.

Slim omgaan met de ruimte

De minister en Gedeputeerde Staten zien allebei dat Zuid-Holland een dichtbebouwde provincie is. Naast woningen is ook ruimte voor bedrijven, landbouw, energie, wegen, natuur en recreatie nodig. Het is belangrijk om zuinig met de laatste open ruimte om te gaan. De provincie zoekt met de minister naar slimme regels om efficiënt met ruimte om te kunnen gaan.

Toch wil ook het provinciebestuur kijken of op enkele locaties nieuwe ruimte voor woningen gevonden kan worden. Nu al onderzoekt Zuid-Holland of de buitenstedelijke plannen ook snel tot woningen leiden of voorlopig alleen op papier bestaan. De papieren plannen willen wij vervolgens inruilen voor locaties waar wel snel gebouwd kunnen worden.

De woonopgave voor Zuid-Holland is sowieso hoog. Met de nieuwe keuzes wordt in Zuid-Holland tussen 2023 en 2030 bijna een kwart miljoen woningen gerealiseerd. Daarvoor zijn zowel Rijk als provincie druk bezig met het wegnemen van zoveel mogelijk belemmeringen. Deze zogenaamde ‘kritische succesfactoren’ zijn nog niet allemaal opgelost. Zuid-Holland zegt daarmee door te gaan en vraagt hetzelfde van de minister.

De Minister en Gedeputeerde Staten gaan nog verder in gesprek over dit onderwerp.

  1. https://pzh.notubiz.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/940786

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.