Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Zonder structureel geld staan schoolgebouwen in de kou

De PO-Raad, VO-raad en de VNG zijn teleurgesteld en ontstemd over de brief die de minister voor primair en voortgezet onderwijs aan de kamer heeft gestuurd. In de brief ontbreekt het cruciale punt dat er extra middelen voor onderwijshuisvesting nodig zijn.

VNG 29 november 2022

Bovendien maakt de minister de taak van het rijk te klein en vergeet hij dat het rijk er voor moet zorgen dat gemeenten en schoolbesturen hun taak kunnen uitvoeren.

Vervangingstempo schoolgebouwen laag

De sectorraden en de VNG vragen al jaren aandacht voor het schrijnend lage vervangingstempo van de schoolgebouwen. Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) onderwijshuisvesting onderstreepte vorig jaar al dat er jaarlijkse € 730 miljoen (prijspeil 2019) extra nodig is om de schoolgebouwen op orde te brengen.

Het is goed dat de minister het IBO als basis neem voor de aanpak, maar gaat voorbij aan de noodzaak om hiervoor voldoende middelen ter beschikking te stellen. Zonder deze extra middelen gaan andere activiteiten om de aanpak van de schoolgebouwen te versnellen weinig tot geen zoden aan de dijk zetten.

Kamer: Geef leerlingen en leraren een gezonde leeromgeving

Op donderdag 1 december vergadert de vaste kamercommissie OCW over het IBO onderwijshuisvesting. Met de brief aan Tweede Kamer (pdf, 625 kB) roepen we Kamerleden om er bij de minister op aan te dringen om het financieel mogelijk te maken ál onze leerlingen en leraren een gezonde, duurzame en goed bruikbare leer- en werkomgeving te geven.

Manifest

Eerder ondertekende de VNG het manifest Goede Schoolgebouwen, waar inmiddels 24 partijen zich bij hebben aangesloten.

Publicaties

Brief aan de Tweede Kamer

Manifest Goede Schoolgebouwen

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.