Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Zo kunt u nagaan wat voor bestemming een pand heeft

Als u een bedrijfspand gaat kopen, is het belangrijk om te weten wat de bestemming van het pand is. Hiermee voorkomt u dat u een pand aankoopt, en het bestemmingsplan vervolgens niet de gewenste bedrijfsactiviteiten toestaat. Hetzelfde geldt als u een woning koopt en wilt weten of het de woonbestemming heeft. Ook als u gaat bouwen is vaak van belang wat het bestemmingsplan toestaat.

29 januari 2015

Nieuws & Achtergrond

<span class="mce_SELRES_start" style="width: 0px;line-height: 0;overflow: hidden"></span data-rocket-lazyload="fitvidscompatible" data-lazy-src="https://www.youtube.com/embed/7WOtxcF5ywc?rel=0">

<iframe width="656" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/7WOtxcF5ywc?rel=0"><span class="mce_SELRES_start" style="width: 0px;line-height: 0;overflow: hidden"></span></iframe>

Wat is een bestemmingsplan?

Iedere gemeente is verplicht om voor het grondgebied van zijn gemeente bestemmingsplannen vast te stellen. Ieder bestemmingsplan is opgedeeld in twee onderdelen: een kaart en de voorschriften, met daarbij een toelichting op het bestemmingsplan. Op de kaart wordt door de gemeente aangegeven welke bestemming op een bepaalde locatie rust, en eventueel welke bijzondere aanduidingen of bouwmaten op die locatie van toepassing zijn. In de voorschriften van het bestemmingsplan zijn de regels opgenomen die horen bij de bestemming of de bijzondere aanduiding die op de locatie van toepassing is. De regels in het bestemmingsplan hebben bijvoorbeeld betrekking op het toegestane gebruik of de bouwmogelijkheden van de locatie. In de toelichting wordt dit alles toegelicht.

Hoe kunt u het bestemmingsplan raadplegen.

Er zijn twee mogelijkheden om erachter te komen wat voor bestemming een pand of perceel heeft. De eerste mogelijkheid is om bij de gemeente de bestemming op te vragen. U kunt hiervoor bellen naar de gemeente. Een grotere gemeente heeft meestal een aparte afdeling die informatie over bestemmingsplannen verschaft. Anders kunt u het opvragen bij de afdeling Bouwen en Wonen. Het is van belang te verzoeken om het per e-mail te ontvangen, zodat u het op schrift hebt.

U kunt ook zelf het bestemmingsplan raadplegen. Gemeenten zijn verplicht om al hun bestemmingsplannen raadpleegbaar te maken via de website

www.ruimtelijkeplannen.nl

. U kunt het bestemmingsplan opzoeken door de postcode en huisnummer van het betreffende adres in te vullen aan de linkerkant van de website onder het kopje Snelzoeken

Vervolgens krijgt u de locatie te zien die u hebt opgezocht. Aan de rechterzijde van de pagina ziet u een overzicht van een of meerdere bestemmingsplannen. Dit zijn de bestemmingsplannen die op uw locatie relevant zijn. Dit kunnen geldende bestemmingsplannen zijn, maar ook (oude) ontwerpen van plannen zijn.

Als voorbeeld neem ik het onderstaande perceel. Op dit perceel is het bestemmingsplan Voorburg West / Park Leeuwenbergh van toepassing. Zoals te zien aan de rechterzijde geldt op deze locatie de bestemming Wonen. Daarnaast heeft het perceel ook nog een aantal bijzondere aanduidingen. Zo is de grond onder het perceel mogelijk archeologisch relevant, en loopt er boven het perceel een straalpad.

Oude bestemmingsplannen

Niet alle bestemmingsplannen zijn goed vindbaar via ruimtelijke plannen. Wat oudere bestemmingsplannen hoefden nog niet op ruimtelijke plannen beschikbaar te zijn toen zij werden vastgesteld. In dat geval is de bestemmingsplankaart en de opsomming van de bestemmingsbepalingen vaak in pdf-vorm beschikbaar. De kaart en de bestemmingsbepalingen zijn te vinden in het menu aan de rechterzijde van de pagina, waar u ze kunt aanklikken om te openen. Op de bestemmingsplankaart zult u dan zelf de locatie moeten zoeken, om erachter te komen welke bestemming daar geldt. Als het bestemmingsplan helemaal niet vindbaar is via ruimtelijke plannen, staat hij over het algemeen op de gemeentelijke website.

Paraplubestemmingsplannen

Recentelijk hebben veel gemeenten zogenaamde paraplubestemmingplannen opgesteld. Het gaat om een plan dat één aspect van de ruimtelijke ordening voor de hele gemeente regelt. Recent hebben veel gemeenten een paraplubestemmingsplan parkeren opgesteld, waarin de nieuwe parkeernormen zijn opgenomen. Een paraplubestemming gaat gelden voor alle bestemmingsplannen van de gemeente. U hebt daar alleen mee te maken als dat onderdeel voor uw locatie interessant is. Voor parkeren zal dat vaak zo zijn, maar er zijn ook paraplubestemmingsplannen over terrassen of woonbootligplaatsen. Die paraplubestemmingsplannen zullen niet voor alle locaties van belang zijn. Meer over paruplubestemmingsplannen leest u

hier

.

Bestemmingsplan niet toereikend voor plannen

Als het bestemmingsplan uw bouw- of gebruiksplan niet toestaat, betekent dat niet per definitie dat de plannen niet gerealiseerd kunnen worden. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan met behulp van de zogeheten

kruimelregeling

. Ook is het mogelijk dat op een specifieke locatie de bestemming wordt gewijzigd, zodat uw plannen wel te realiseren zijn.

Artikel delen