Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Wijzigingen Mijnbouwwet voor aardwarmte

Op 22 februari 2022 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen ter wijziging van de Mijnbouwwet. De winning van aardwarmte vindt plaats in de diepe ondergrond, waardoor de Mijnbouwwet van toepassing is op de benodigde vergunningen. Het voorstel tot wijziging strekt tot aanpassing van het vergunningstelstel voor de opsporing en winning van aardwarmte.

31 maart 2022

De huidige regulering sluit nog onvoldoende aan bij de kenmerken van aardwarmte, zowel feitelijk als procedureel. De huidige proceduretermijnen op grond van de Mijnbouwwet zijn erg lang en passen niet goed bij een initiatief als aardwarmte. De behandeltermijn van de aanvraag om een winningsvergunning is zes tot negen maanden en daarna volgt nog instemming van het winningsplan. Initiatiefnemers van een geothermieproject moeten zo snel mogelijk opstarten, omdat de productie- en injectieputten die niet gebruikt worden verstopt kunnen raken.

Daarnaast zijn de initiatiefnemers van geothermie meestal afhankelijk van subsidie op grond van SDE+. Om gebruik te kunnen maken van deze subsidie dient de aanvrager in het bezit te zijn van een vergunning. “Dit betekent dat in het huidige stelsel de opsporingsvergunning verleend moet worden zonder dat een goed beeld van de technische en financiële mogelijkheden van de aanvrager kan worden verkregen. Dit is gelet op de complexiteit en risico’s van het boren naar en winning van aardwarmte in de diepe ondergrond niet wenselijk.” (1)

Het wetsvoorstel introduceert een eigen methode van regulering voor aardwarmte en daarnaast ook een aantal versterkings- en versnellingsmaatregelen. Het bedrijf dat aardwarmte wil gaan winnen vraagt eerst een zoekgebied aan en kan daar dan onderzoeken naar de ondergrond doen. Op basis van deze onderzoeken kan dan subsidie worden aangevraagd. Voordat er gestart kan worden met de uitvoering moet een startvergunning worden aangevraagd. Voor het boren, testen en korte periode van winning is dan één vergunning nodig. Na deze eerste periode van winning kan dan een vervolgvergunning worden aangevraagd. Het wetsvoorstel legt hopende een basis voor versnelling van het winnen van aardwarmte in Nederland.

Vervolg

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling moeten ook hierop worden aangepast. De verwachte inwerkingtredingsdatum van de wet is 1 januari 2023. (2)

Voetnoten

  1. Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 531, nr. 3

  2. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/28/wijzigingen-mijnbouwwet-voor-aardwarmte-aangenomen-door-tweede-kamer

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.