Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wij willen betere rechtsbescherming bij aanbestedingen

"Uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat ondernemers vaak geen gebruik maken van rechtsbeschermingsvoorzieningen bij aanbestedingen, omdat de procedures omvangrijk zijn en vaak geen resultaat opleveren. De ondernemers die er wel gebruik van maken ervaren dat dit meestal geen adequate oplossing biedt. De conclusie is dat de overheid hierdoor een minder aantrekkelijke opdrachtgever is voor ondernemers."

VNconstructeurs 11 september 2019

Nieuws & Achtergrond

Het onderzoeksrapport benoemt ook diverse maatregelen om de rechtsbescherming bij aanbesteden te verbeteren. Helaas neemt de Staatssecretaris een aantal goede maatregelen niet over. Om die reden heeft Koninklijke NLingenieurs in samenwerking met tien andere bouwgerelateerde branches (AFNL, Bouwend Nederland, BNA, VHG, Cumela, Geo Business NL, MKB Infra, Techniek NL, Waterbouwers, VNconstructeurs) een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met voorstellen tot verbetering. Wij steunen het initiatief en hebben de brief mede ondertekend vanwege het belang en de inhoud.

Lees

hier

de brief met voorstellen tot verbetering.

Lees

hier

alles over het onderzoek naar rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk.

Artikel delen