Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Wie kan het DSO uitleggen?

De meldplicht voor ‘mobiel breken van bouw- en sloopafval’ leidt tot een onbegrijpbaar stukje Digitaal Stelsel Omgevingswet, dat meer (retorische) vragen oproept dan antwoorden geeft.

5 februari 2024

Opinie

Opinie

Sinds de Omgevingswet zijn het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van toepassing. Via het DSO kan ik het bevoegd gezag informeren, melden en aanvragen.

In het Bbl is een meldplicht voor 'mobiel breken van bouw- en sloopafval' opgenomen. Als ik dat echter in het DSO invul bij de Vergunningcheck krijg ik als resultaat: “Er zijn geen werkzaamheden gevonden voor 'mobiel breken van bouw- en sloopafval’.” Wat zou ik anders moeten doen?

Bij de aanvraagmodule is de activiteit wel te vinden. Daarbij kan men de meldingsplicht en informatieplicht tegelijkertijd indienen. Wat is dan nog het nut van de informatieplicht? Daarbij kunnen de vragen om in te dienen worden overgeslagen. Het zal dan aan lokaal bevoegd gezag zijn om aanvulling te vragen.

Overigens komt in de vragen niet aan bod of er mogelijk een mobiele dieseltank aanwezig kan zijn, waarvoor een melding in het kader van het Bal nodig is. Wat wel grappig is, is dat als je zoekt op 'mobiele dieseltank' je dezelfde resultaten krijgt als bij ‘mobiel breken van bouw- en sloopafval’. Alsof het gaat om 'mobiel' in plaats van 'breken'.

Een dieseltank, dat kent de aanvraagmodule van het DSO niet. 'Opslaan van diesel' dan weer wel… Er is een meldplicht. “Geef voor elke opslagtank aan welke stoffen u erin gaat opslaan. Geef ook aan hoeveel vloeistof u maximaal in elke opslagtank kunt opslaan. U kunt dit aangeven in bijvoorbeeld kubieke meter of liter.” En er is een informatieplicht. “Neem voor elke opslagtank het volgende op: de stoffen die u in de opslagtank gaat opslaan. Hoeveel vloeistof u maximaal in de opslagtank kunt opslaan. U kunt dit aangeven in bijvoorbeeld kubieke meter of liter.” Wat is het verschil?

Er wordt hierbij wel gevraagd om de plattegrondtekening. “Voeg als bijlage toe: een plattegrondtekening met daarop de locaties van uw activiteiten die de bodem kunnen vervuilen.
De volgende activiteiten kunnen de bodem vervuilen: bodembedreigende stoffen gebruiken,
producten maken waarin bodembedreigende stoffen zitten, activiteiten waarbij bodembedreigende stoffen kunnen vrijkomen.”

Er is ook een toelichting bij. “Wat zijn voorbeelden van bodembedreigende stoffen? Voorbeelden van bodembedreigende stoffen zijn olie, oplosmiddelen, lijmen, verven en reinigingsmiddelen. Maar ook autowrakken, poetsdoeken en andere voorwerpen waar stoffen uit kunnen lekken vallen hieronder.”

Hier zou ik eerlijk gezegd een verwijzing verwachten naar BB-CVM Bijlage 5 ‘Veel voorkomende bodembedreigende stoffen’. Waarom is er niet vaker een toelichting bij de vragen in het DSO?

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.