Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting kan beter

De VNG is positief over de kabinetsinzet voor meer betaalbare woningen en betere organisatie van de huisvesting van urgent woningzoekenden. We plaatsen wel kanttekeningen bij de manier waarop en doen voorstellen voor verbetering, in onze reactie op het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting.

VNG 4 april 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

In grote lijnen komt de kritiek van de VNG erop neer dat

  • het rijk zich te veel in detail bemoeit met de uitvoeringspraktijk van gemeenten

  • provincies een te brede verantwoordelijkheid krijgen in het volkshuisvestingsbeleid

  • gemeenten te weinig instrumenten krijgen om het volkshuisvestingsbeleid te sturen

Decentraal, tenzij

Bij de regelgeving rond woningbouw en de huisvesting van aandachtsgroepen vindt de VNG dat het rijk zich te veel in detail bemoeit met de uitvoeringspraktijk van de gemeenten. Zo moet het rijk niet op voorhand meeschrijven op de inhoud van de volkshuisvestingsvisie. Ook de provincies krijgen volgens de VNG een te brede verantwoordelijkheid in het volkshuisvestingsbeleid. Het uitgangspunt ‘decentraal, tenzij’ is daarbij losgelaten. 

De VNG ziet liever dat andere overheden hun verantwoordelijkheid gaan oppakken om belemmeringen voor gemeenten in de woonopgave weg te nemen. Wat betreft de huisvesting van urgent woningzoekenden doet de VNG in de consultatiereactie een voorstel wat te doen als samenwerkende gemeenten er samen niet uitkomen. 

Omgevingsplan en woonvisie

De VNG wil geen detailsturing vanuit de Omgevingswet op de volkshuisvesting en wil de gemeentelijke woonvisie die nu in de Woningwet staat behouden. Volgens de VNG vormen de woonvisie en het omgevingsplan samen een beter uitgangspunt dan sectorale rijksprogramma’s op de volkshuisvesting. 

Te weinig tools

Ook krijgen gemeenten te weinig instrumenten aangereikt om de sturing van het volkshuisvestingsbeleid vorm te geven. Zo pleit de VNG voor een registratie van het aantal sociale huurwoningen, moet er een kwantitatief beeld komen van de woonopgave voor aandachtsgroepen en moet er meer zicht komen op het aantal arbeidsmigranten. 

De VNG maakt zich zorgen over de uitvoering van de wet en pleit ervoor dat het rijk eerst een gedegen uitvoeringstoets doet. De overheden hebben hierover recent duidelijke interbestuurlijke afspraken gemaakt. 

Meer informatie

VNG-reactie op wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting (pdf, 316 kB)

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.