Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering door Tweede Kamer aanvaard

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 17 december 2020 aanvaard en daarbij diverse amendementen aangenomen. Enkele daarvan maken het noodzakelijk om het ontwerpbesluit aan te vullen. Stemmingsuitslagen moties en amendementen Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) ingediend bij debat 10 december 2020:

Tweede Kamer 17 december 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Aangenomen amendementen: nieuwe stikstofdepositiewaarden voor 2030 en 2035, een nieuwe stikstofdepositiewaarde voor 2025, rekening houden met vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, provinciaal gebiedsplan om de landelijke omgevingswaarde uit te werken, een hardheidsclausule, een aanvullend legalisatieprogramma, een lichte voorhangprocedure.

Verworpen amendementen: verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht van 20% naar 50%, versterking van natuurgebieden, een nieuwe stikstofdepositiewaarde voor 2040, nieuwe stikstofemissiewaarden voor 2025 en 2030, verslaglegging ten minste eens in de twee jaar.

Bekijk hier de volledige amendementen

Aangenomen moties: maatschappelijke kosten-batenanalyse van Natura 2000-gebieden, het label "stikstofgevoelig", internationaal leidende positie voor de Nederlandse land- en tuinbouw in 2030, de maatregel maatwerk piekbelasters, over de norm voor ammoniakreductie onderzoeken, depositieruimte voor woningbouwbestemmingsplannen, 20 miljoen extra voor ontmoetingsruimten voor ouderen, bedrijfsfinanciering voor initiatiefnemers van meldingen en meldingsvrije activiteiten, opkoop van gronden niet verplicht stellen in de landelijke beëindigingsregeling, een emissiearm managementsysteem, een duurzaam en langjarig toekomstperspectief voor de agrarische sector, de rood-voor-roodwerkwijze, bedrijven opkopen van de grootste belasters van Natura 2000-gebieden, intensivering van bronmaatregelen voor de kustprovincies, een pilot grondfonds stikstofaanpak, versneld afspraken maken met provincies.

Verworpen moties: het verminderen van het aantal dieren dat gefokt, gebruikt en gedood wordt, over concrete stikstofreductiedoelen stellen, stoppen met verplaatsen van stikstofuitstotende bedrijven, versnelde vermindering van stikstofemissies, met koepelorganisaties over versnelde vermindering van stikstofemissie, de opties van interimmers.

Bekijk hier de volledige moties.

Wijziging van het wijzigingsbesluit stikstofreductie en natuurverbetering n.a.v. aangenomen amendementen

Kamerveslag en video van 10 december over wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.