Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Wetenschappers meten stedelijke emissies van broeikasgassen en luchtverontreiniging in Rotterdam

Wetenschappers van de TU Delft gaan samen met diverse onderzoeksinstellingen onderzoeken hoe vermindering van uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling het best met atmosferische metingen gemonitord kunnen worden. Maandag 22 augustus start de meetcampagne in de regio Rotterdam. De TU Delft zet mobiele radarapparatuur in om stedelijke emissies in kaart te brengen.

TU Delft 22 augustus 2022

De campagne loopt tot 9 september en is onderdeel van het Ruisdael Observatorium, een landelijk dekkend observatorium voor het meten en modelleren van de atmosfeer, waarvan de TU Delft penvoerder is. Stedelijke emissies van broeikasgassen en luchtvervuiling worden geschat op basis van  berekeningen en door bedrijven opgegeven emissies. Luchtvervuiling wordt gemonitord door het landelijk meetnet luchtkwaliteit. Dat netwerk is niet ontworpen voor het bepalen van emissies. Om stedelijke emissies te kunnen bepalen zijn daarom aanvullende atmosferische metingen nodig. Om zeker te zijn dat geplande emissiereducties werkelijk worden gehaald – en niet alleen op papier - is het belangrijk om de berekeningen te kunnen testen met onafhankelijke metingen. Deze periode in het jaar is interessant omdat veel activiteiten na de relatief rustige vakantieperiode weer op gang komen. De wetenschappers hopen dit in hun metingen te kunnen zien.

Een nieuw ruimtelijk beeld
Het centrum van Rotterdam en de haven zijn belangrijke bronnen van broeikasgassen en luchtvervuiling. Naast extra meetinstrumenten op de vaste meetstations in de regio, wordt er tijdens de campagne ook gebruik gemaakt van meetauto’s, fietsen uitgerust met meetapparatuur, een meettrailer en twee meetvliegtuigen om die bronnen in kaart te brengen. Zelfs vanuit de ruimte zullen satellietinstrumenten meekijken, zoals het Nederlandse TROPOMI instrument dat zich richt op luchtverontreiniging en het NASA OCO-3 instrument voor het meten van kooldioxide. De metingen worden ook gebruikt om gedetailleerde modellen van stedelijke broeikasgasemissies en luchtverontreiniging te verbeteren.  

Ruisdael Observatorium
Het Ruisdael Observatorium is een wetenschappelijk consortium dat is opgezet om nauwkeurigere en meer gedetailleerde verwachtingen van het weer en de luchtkwaliteit mogelijk te maken. Het is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers van het KNMI, RIVM, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research, TNO, gecoördineerd door de TU Delft. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert het Ruisdael Observatorium.

Andere Europese steden
De campagne in Rotterdam staat niet op zich, maar is onderdeel van de Europese projecten RI-Urbans (1) en ICOS Cities (2). In andere Europese steden waaronder Parijs, Boekarest en Milaan worden deze zomer en herfst ook studies verricht.

Bronnen:

  1. www.riurbans.eu/

  2. www.icos-cp.eu/projects/icos-cities-project

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.