Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

'Wees als corporatie zichtbaar aanwezig in de wijk'

‘Mensen met schulden of zelfs armoede in onze woningen hebben stress. Bestaanszekerheid gaat over meer dan wonen alleen. En corporaties hebben de mogelijkheid om daarin een rol te spelen. Wees dus zichtbaar aanwezig in de wijk en maak echt contact met de huurders.’ Een belangrijke conclusie van het eerste bestuurlijk gesprek over schulden en armoede dat plaatsvond op 7 december 2023.

Aedes 13 december 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Tijdens het bestuurlijk gesprek gingen 40 corporatiebestuurders en -medewerkers met elkaar in gesprek over de verantwoordelijkheid die corporaties hebben en voelen bij de aanpak van schulden en armoede bij hun huurders. Ook Aedesvoorzitter Martin van Rijn, Zeno Winkels van de Woonbond en Arjan Vliegenthart van het Nibud namen deel aan het gesprek. Het gesprek was een initiatief van Aedes, in samenwerking met Platform31.

Verantwoordelijkheid corporaties?

Sommige deelnemers vroegen zich af in welke mate corporaties verantwoordelijk zijn voor het grote aantal mensen in schulden. Natuurlijk vormt de huur een groot deel van de huishoudelijke uitgaven en moeten corporaties hun woningen zo goedkoop mogelijk realiseren en verhuren. Maar daarnaast zijn de energielasten een belangrijke reden voor eventuele schuldproblemen. 

Via verduurzaming ligt daar wel een taak voor corporaties. Toch concludeerden velen dat het schulden- en armoedeprobleem breder ligt. Financieel is het vooral een inkomensvraagstuk. Echter, bestaanszekerheid reikt verder dan alleen voldoende geld hebben.

Wat kunnen we doen als corporatiesector?

Het gesprek verschoof naar vertrouwen en bejegening. Arjan Vliegenthart: ‘Een huurverlaging van netto € 20 is wellicht relatief weinig, maar betekent wel dat huurders zich gezien voelen en dat je hun bondgenoot bent.’ Sommigen stelden dat we niet meer moeten spreken van incasso, deurwaarders en huisuitzettingen. 

Corporaties moeten geen onderdeel zijn van het probleem, maar van de oplossing. Wat kunnen wij zelf doen als corporatiesector? We moeten onze lobby niet alleen richten op het huurbeleid, maar op de bejegening van onze huurders door onszelf en door verschillende instanties, zoals de Belastingdienst.

Wees als corporatie een mens in plaats van een instantie

Bestaanszekerheid gaat verder dan alleen een goede, duurzame en betaalbare woning. Het gaat over je thuis voelen, mee kunnen doen, gelijke kansen hebben. Mensen met schulden of zelfs armoede in onze woningen hebben stress. Het gaat over meer dan wonen alleen. En corporaties hebben de mogelijkheid om daarin een rol te spelen. Zij komen achter de voordeur. Wees dus zichtbaar aanwezig in de wijk en maak echt contact met de huurders. 

Geef wijkbeheerders een budget waarmee ze direct mensen kunnen helpen, zonder eerst allemaal regelingen te hoeven aanvragen. Wees als corporatie een mens in plaats van een instantie! En benut ook als corporatie je netwerk maximaal. Maak gebruik van slimme coalities, zoals met de huisartsen in de wijk, om meer impact te kunnen hebben.

Het gesprek voortzetten

Het eerste gesprek over schulden en armoede eindigde volgens de deelnemers hoopvol en inspirerend. Maar tegelijkertijd kwam ook de oproep om dit gesprek voort te zetten en hierop verder te bouwen. Martin van Rijn onderschreef beide conclusies en deed de toezegging dat Aedes dit thema ook zeker de komende periode verder bespreekt en oppakt met corporaties en anderen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.